Kasutajakogemuse hindamine (IFI7341.DT)
space
Õppeaine kood
IFI7341.DT
vana ainekood
Õppeaine nimetus eesti k
Kasutajakogemuse hindamine
Õppeaine nimetus inglise k
User Experience Evaluation
Õppeaine maht EAP
4.0
Kontrollivorm
eksam
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Sonia Claudia da Costa Sousa (õpetamise keel: inglise keel)
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Kursuse eesmärk on teadvustada ja rõhutada inimese-arvuti interaktsiooni “pehmeid” - kogemuslikke, afektiivseid ja tähenduslikke - väärtusi, mis täiendaks süsteemi kasutuskvaliteeti pragmaatiliste omaduste, nagu funktsionaalsus, kasutatavus ja efektiivsus, kõrval.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Kursus annab üliõpilastele ülevaate kasutajakogemuse hindamise meetoditest, vahenditest, meetrikast ja kriteeriumitest.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- tunneb peamisi kasutajakogemuse hindamise meetodeid ja oskab neid kasutamiseks valida;
- teab, kuidas rakendada sobivaid kasutajakogemuse hindamise vahendeid;
- suudab tõlgendada ja analüüsida kasutajakogemuse hindamise tulemusi.
Õppejõud
Sonia Claudia da Costa Sousa
Lisainfo
Üliõpilased peavad osalema vähemalt 70% kontakttundidest.
space