Mänguarendusprojekt (IFI7339.DT)
space
Õppeaine kood
IFI7339.DT
vana ainekood
Õppeaine nimetus eesti k
Mänguarendusprojekt
Õppeaine nimetus inglise k
Game Development Project
Õppeaine maht EAP
4.0
Kontrollivorm
arvestus
2021/2022 kevadsemestri õppejõud
õppejõud on määramata
2022/2023 sügissemestri õppejõud
õppejõud on määramata
Õppeaine eesmärgid
Kursuse eesmärk on rakendada eelmistes mänguarenduse mooduli ja teistes õppekava ainetes omandatud teadmisi suurema praktilise ülesande teostamisel.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Projekti planeerimine ja täideviimine.
Meeskonna moodustamine ja juhtimine.
Rollide ja vastutuste määramine.
Otsuste vastuvõtmine ja probleemide lahendamine
Mängu arendamine ja dokumenteerimine
Töökoosolekud ja aruandlus.
Mängu esitlemine
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- omab ülevaadet oma võimetest meeskonna- ja projektitöö kontekstis;
- oskab rakendada projektijuhtimiseks sobivaid meetodeid ja vahendeid.
Õppejõud
Martin Sillaots
space