Graafika ja heli programmeerimine (IFI7337.DT)
space
Õppeaine kood
IFI7337.DT
vana ainekood
Õppeaine nimetus eesti k
Graafika ja heli programmeerimine
Õppeaine nimetus inglise k
Graphics and Sound Programming
Õppeaine maht EAP
4.0
Kontrollivorm
arvestus
2022/2023 sügissemestri õppejõud
Nuno Correia (õpetamise keel: inglise keel)
2022/2023 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Kursuse eesmärk on tutvustada graafika ja heli programmeerimise põhimõtteid. Põhiliselt keskendutakse graafika ja heli protseduurilisele genereerimisele.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Graafika p5.js paketis, graafika käskluste abil, animatsioon, pildianalüüs ning osakeste süsteemid.

Heli põhitõed, signaalitöötlus, heli mängudes, heliline interaktsioonidisain, protseduuriline heli.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- omab ülevaadet heli ja graafika genereerimise põhimõistetest;
- valdab heli ja graafika programmeerimise meetodeid ning oskab neid rakendada mängumootoris.
Õppejõud
Nuno Correia
space