Mängu kavandamise psühholoogilised aspektid (IFI7333.DT)
space
Õppeaine kood
IFI7333.DT
vana ainekood
Õppeaine nimetus eesti k
Mängu kavandamise psühholoogilised aspektid
Õppeaine nimetus inglise k
Psychological Aspects of Game Design
Õppeaine maht EAP
4.0
Kontrollivorm
arvestus
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Õppeaine eesmärgiks on pakkuda süstemaatilist ülevaadet psüholoogia baastõdest, mis on olulised mänguarendajatele. Käsitletakse teemasid üld-, arengu- ja hariduspsühholoogiast.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Õppeaine pakub baasteadmisi inimese psühholoogiast rõhuga arengul, õppimisel ja õpetamisel. Teemadena käsitletakse kognitiivsete ja motivatsiooniliste ning emotsionaalsete protsesside arengut, seoseid, regulatsiooni ning eripärasid arengulises kontekstist lähtuvalt.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- on omandanud põhitõed kognitiivsest ja emotsionaalsest arengust, emotsioonide regulatsioonist, sotsiaalpsühholoogiast ja hariduslikest erivajadustest;
- on võimeline rakendama neid teadmisi mänguarendamise protsessis.
Õppejõud
Triinu Jesmin
space