Mäng kui õpikeskkond (IFI7332.DT)
space
Õppeaine kood
IFI7332.DT
vana ainekood
Õppeaine nimetus eesti k
Mäng kui õpikeskkond
Õppeaine nimetus inglise k
Games as Learning Environments
Õppeaine maht EAP
4.0
Kontrollivorm
arvestus
2022/2023 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2022/2023 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Kursuse eesmärk on tutvustada õppetööga seotud motivatsiooni, pinge ja keskendumise mõisteid ning teooriaid. Teiseks eesmärgiks on uurida näiteid, kuidas neid teemasid on käsitletud j lahendatud õpimängudes.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Motivatsiooni ja stressi uuringute ajalugu. Motivatsioonipsühholoogia ja mängupõhise õppe tõestuspõhine käsitlus.

Enesemääratlus teooria. Motivatsioonil baseeruv mängu kavandamine. Motivatsioon ja kulgemine. Õppija-mängija rolli valikud.

Saavutusteooria. Protsessipõhine ja saavutuspõhine lähenemine. Õppijate ja mängijate klassifikatsioonid.

Pinge, edenemine ja loovus. Õppimise strateegiad ja viivitamine. Psühho-füsioloogiline mängudisain.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- omab baasteadmisi tõestuspõhisest õpimotivatsiooni, stressi ja tähelepanu käsitlustest;
- mõistab motivatsiooni, stressi ja tähelepanu teemade olulisust efektiivse õpikeskkonna kujundamisel;
- oskab rakendada neid teadmisi õpimängude analüüsimisel ja kavandamisel.
Õppejõud
Mikhail Fiadotau
space