Mängu tasemete kavandamine (IFI7331.DT)
space
Õppeaine kood
IFI7331.DT
vana ainekood
Õppeaine nimetus eesti k
Mängu tasemete kavandamine
Õppeaine nimetus inglise k
Level Design
Õppeaine maht EAP
4.0
Kontrollivorm
arvestus
2021/2022 kevadsemestri õppejõud
Mikhail Fiadotau (õpetamise keel: inglise keel)
2022/2023 sügissemestri õppejõud
õppejõud on määramata
Õppeaine eesmärgid
Kursuse eesmärk on luua ülevaade digitaalsete mängude tasemete ja keskkondade kavandamisest, arendada ja rakendada selle valdkonnaga seotud praktilisi oskusi.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Digitaalsete mängude tasemete ja keskkonna kavandamine. Asukohad, tasemed ja missioonid. Tasemete kavandamise tarkvara ja mängumootorid.

Taseme kavandamise põhipostulaadid: mängu mehhanismide taaskasutus, mängija suunamine, mängu siseste ressursside paigutus, muutused mängu väljakutsetes ja tegevustes, raskusastme suurenemine.

Ruumiline orienteerumine ja tasemesisesed tingimused ning piirangud. Kahesuunaline mittelineaarne mängu kulg. Mängu keskkonnast sõltuv loojutustus ja symbolism.

Mängu žanrist sõltuv taseme disain: mõistatused, platvormikad, FPS, RPG, strateegia mängud. Testimine ja iteratiivne taseme arendus.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- on kursis mängu tasemete kavandamise põhireeglite, mõistete ning praktiliste töövõtete ning -vahenditega.
Õppejõud
Mikhail Fiadotau
space