Õpimängu praktika (IFI7327.DT)
space
Õppeaine kood
IFI7327.DT
vana ainekood
Õppeaine nimetus eesti k
Õpimängu praktika
Õppeaine nimetus inglise k
Learning Games Internship
Õppeaine maht EAP
6.0
Kontrollivorm
arvestus
2022/2023 sügissemestri õppejõud
Martin Sillaots (õpetamise keel: inglise keel)
2022/2023 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Üliõpilased omandavad praktilisi kogemusi õpimängude projektide arendamisest reaalses töökeskkonnas. Omandatud kogemus aitab valmistuda magistriprojekti teostamiseks.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Praktika toimub pärast esimese õppeaastat ning peaks üldjuhul olema lõppenud enne teise õppeaasta algust. Igale üliõpilasele määratakse institutsioonis, kus praktika toimub, isiklik juhendaja. Praktika kestus peaks olema vähemalt 4 nädalat. Praktika ajal peaksid üliõpilased praktikakohas töötama konkreetse, eeldatavasti eksperimentaalse ja innovatiivse projekti kallal. Soovitav on, et tudengid teostavad praktikat grupitööna. Eelduse kohaselt peaks praktika olema aluseks magistriprojektile.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- on omandanud praktilised kogemused õpimängude projektide teostamisest;
- on arendanud produktsooni-kogemuste eneserefleksiivse analüüsimise oskusi;
- on valmistunud magistriprojekti produtseerimiseks.
Õppejõud
Martin Sillaots
space