3D-graafika loomine arvutimängudele (IFI7325.DT)
space
Õppeaine kood
IFI7325.DT
vana ainekood
Õppeaine nimetus eesti k
3D-graafika loomine arvutimängudele
Õppeaine nimetus inglise k
3D Graphics for Computer Games
Õppeaine maht EAP
4.0
Kontrollivorm
eksam
2022/2023 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2022/2023 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Aidata omandada vajalikud baasteadmised, oskused ja kogemused 3D mudelite loomiseks ja animeerimiseks arvutimängude jaoks.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Erinevad modelleerimistehnikad (primitiivide kasutamine, orgaaniline modelleerimine). Varjundajad, materjalid, tekstuurid. Valgus ja kaamerad. 3D animeerimine, lihtsam füüsika, skeletiline animeerimine, kordused. Osakeste animatsioon. Loodud 3D mudelite importimine mängukeskkonda (näiteks Unity).
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- teab ja tunneb olulisemaid 3D modelleerimise ja animeerimisega seotud mõisteid;
- teab ja oskab olulisemaid 3D modelleerimistehnikaid ja töövõtteid;
- oskab kasutada varjundajaid, luua materjale, lisada tekstuure 3D mudelite kujundamiseks;
- oskab loodud 3D tegelasi liigutamiseks ettevalmistada (rigging);
- oskab loodud mudeleid animeerida, luua mängu tegevuste sooritamiseks vajalikke korduvaid animatsioone (looping animations, canned animations);
- oskab luua osakeste animatsioone lihtsamate efektide loomiseks;
- oskab 3D stseenile lisada valgusallikaid ja kaameraid;
- oskab loodud 3D mudeleid importida mängukeskkonda (näiteks Unity).
Õppejõud
Andrus Rinde
space