3D-graafika loomine arvutimängudele (IFI7325.DT)
Õppeaine kood
IFI7325.DT
vana ainekood
Õppeaine nimetus eesti k
3D-graafika loomine arvutimängudele
Õppeaine nimetus inglise k
3D Graphics for Computer Games
Õppeaine maht EAP
4.0
Orienteeruv kontakttundide maht
28
Õpetamise semester
kevad
Kontrollivorm
eksam
2019/2020 kevadsemestri õppejõud
Andrus Rinde (inglise keel) tavaline kursus
2020/2021 sügissemestri õppejõud
õppejõud on määramata
Õppeaine eesmärgid
Aidata omandada vajalikud baasteadmised, oskused ja kogemused 3D mudelite loomiseks ja animeerimiseks arvutimängude jaoks.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Erinevad modelleerimistehnikad (primitiivide kasutamine, orgaaniline modelleerimine). Varjundajad, materjalid, tekstuurid. Valgus ja kaamerad. 3D animeerimine, lihtsam füüsika, skeletiline animeerimine, kordused. Osakeste animatsioon. Loodud 3D mudelite importimine mängukeskkonda (näiteks Unity).
Iseseisev töö
Kursuse raames tuleb üliõpilastel luua 3D elemendid mängu keskkonna jaoks ja animeeritud tegelasi.
Tunnitöö ja iseseivate ülesannete lahendamiseks kasutatakse vabavaralist tarkvara Blender. Konkreetsed ülesanded ja juhised antakse tundides ning tehakse kättesaadavaks ka kursuse veebilehel.
Õppeaine õpiväljundid
Kursuse läbinud üliõpilane:
- teab ja tunneb olulisemaid 3D modelleerimise ja animeerimisega seotud mõisteid;
- teab ja oskab olulisemaid 3D modelleerimistehnikaid ja töövõtteid;
- oskab kasutada varjundajaid, luua materjale, lisada tekstuure 3D mudelite kujundamiseks;
- oskab loodud 3D tegelasi liigutamiseks ettevalmistada (rigging);
- oskab loodud mudeleid animeerida, luua mängu tegevuste sooritamiseks vajalikke korduvaid animatsioone (looping animations, canned animations);
- oskab luua osakeste animatsioone lihtsamate efektide loomiseks;
- oskab 3D stseenile lisada valgusallikaid ja kaameraid;
- oskab loodud 3D mudeleid importida mängukeskkonda (näiteks Unity).
Hindamismeetodid
Eksam.
Hinne kujuneb 100% eksami tulemuse alusel.
Eksam koosneb praktiliste ülesannete lahendamisest.
Õppejõud
Andrus Rinde
Kohustuslik kirjandus
https://www.blender.org/support/tutorials/
https://wiki.blender.org/
Asenduskirjandus
Kursust pole võimalik läbida asenduskirjanduse alusel.
To pass this course student must participate in classes.