Enesemääratletud õppimine digitaalsetes tõsimängudes (IFI7324.DT)
space
Õppeaine kood
IFI7324.DT
vana ainekood
Õppeaine nimetus eesti k
Enesemääratletud õppimine digitaalsetes tõsimängudes
Õppeaine nimetus inglise k
Self-Regulated Learning in Serious Digital Games
Õppeaine maht EAP
4.0
Kontrollivorm
arvestus
2021/2022 kevadsemestri õppejõud
õppejõud on määramata
2022/2023 sügissemestri õppejõud
õppejõud on määramata
Õppeaine eesmärgid
Kursuse eesmärk on arendada tudengite arusaama enesemääratletud õppimisest ning julgustada selle kasutamist digitaalsete tõsimängude arendamisel.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Kursuse käigus analüüsivad tudengid hiljutiste uuringute tulemusi, mis on seotud tõsimängude mõjuga isiku isiku õppimisvõimele ning kuidas mõjutavad sooritust isikute individuaalsed erinevused: kognitiivsete strateegiate kasutus, metakognitiivne regulatsioon ja motivatsioon (eesmärkide seadmine, eesmärgisuunitlus, huvi, enesetõhusus jne. Kursuse fookus on sellel, kuidas tõsimängude komponendid, saavad maksimeerida mängu sisul tuginevat õppimist. Ka vaadeldakse teisi hinnatud tulemeid: kriitilist mõtlemist, loovust ning ülekannet õppimises.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- oskab kirjeldada enesemäärtatletud õppimist ning arutleda selle olulisust tõsimängude kontekstis;
- mõistab kognitiivsete, metakognitiivsete ning motivatsiooni muutujate uusimaid uuringuid tõsimängude kontekstis;
- oskab rakendada omandatud teadmisi uute tõsimängude välja töötamiseks või olemasolevate mängude arendamiseks.
Õppejõud
John Nietfeld
space