Arvutimängu 2D-graafika (IFI7319.DT)
Õppeaine kood
IFI7319.DT
vana ainekood
Õppeaine nimetus eesti k
Arvutimängu 2D-graafika
Õppeaine nimetus inglise k
2D Graphics for Computer Games
Õppeaine maht EAP
4.0
Orienteeruv kontakttundide maht
28
Õpetamise semester
sügis
Kontrollivorm
arvestus
2019/2020 kevadsemestri õppejõud
Martin Sillaots (inglise keel) tavaline kursus
2020/2021 sügissemestri õppejõud
õppejõud on määramata
Õppeaine eesmärgid
2D vektor- ning rastergraafika loomise ning töötlemise oskuste omandamine. 2D mängu graafiliste elementide loomine.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Sissejuhatus vektorgraafikasse, põhitööriistad ja kujundid. Keerulisemad kujundid ja jooned, kompositsiooni alused. Tekstid ja šriftid. Vektorgraafilised efektid. Värvimudelid, -efektid ja –kompositsioon. Mõõtjooned, -kavad ja tehnilised joonised. Sissejuhatus rastergraafikasse, põhitööriistad ja operatsioonid. Kihid ja selekteerimine. Maskid. Värviteisendused ja kihi režiimid. Rastergraafilised efektid ja veebigraafika. Vektor- ja rastergraafika kombineerimine.
Iseseisev töö
1. Põhielementidest (ring, ruut, kolmnurk) koosnevate mänguobjektide loomine.
2. Põhielementide integreerimise ja kõverate abil tegelaste (spraidid) loomine.
3. Mängu logo loomine.
4. Mängumaailma (2D taustapildid) konstrueerimine ning värvidega meeleolu loomine.
5. Mängumaailma plaani loomine.
6. Minimalistlike pixel art tegelaste loomine.
7. Olemasolevatest tegelastest uute loomine.
8. Rollimäng - autor mängumaailmas.
9. Rasterefektide abil olemasolevatest taustadest (fotodest) mänguliste taustade kujundamine.
10. Lihtsama animatsiooni loomine.
11. Tervikliku mängustseeni kujundamine (kaart + taustad + tegelased + objektid).
12. Mängu reklaamaterjali (poster, flaier) loomine.
Õppeaine õpiväljundid
Kursuse läbinu oskab:
luua vektorgraafilisi jooniseid;
töödelda rastergraafilisi pilte;
integreerida raster- ja vektorgraafikat;
valida sobivaid töövahendid;
orienteeruda arvutigraafika terminoloogias;
visualiseerida ideid.
Hindamismeetodid
Mänguplakati või prototüübi esitlus.
Õppejõud
Martin Sillaots
Kohustuslik kirjandus
Maic Masuch and Niklas Röber - Game Graphics Beyond Realism: Then, Now, and Tomorrow
Ari Feldman - Designing Arcade Computer Game Graphics
Asenduskirjandus
Adobe Creative Team. (2012). Adobe Photoshop CS6 Classroom in a Book. San Francisco, CA: Adobe Press.
Adobe Creative Team. (2012). Adobe Illustrator CS6 Classroom in a Book. San Francisco, CA: Adobe Press.
Bouton, G. D. (2012). CorelDRAW X6 The Official Guide. McGraw-Hill Education.
Koers, D. (2013). Picture Yourself Learning Corel PaintShop Pro X5. Boston, MA: Course Technology.
Graham, L. (2005). Basics of Design: Layout & Typography for Beginners. Clifton Park, NY: Cengage Learning.
Williams, R. (2007). The Non-Designer's Design and Type Books. Berkeley, CA: Peachpit Press.