Arvutimängu 2D-graafika (IFI7319.DT)
space
Õppeaine kood
IFI7319.DT
vana ainekood
Õppeaine nimetus eesti k
Arvutimängu 2D-graafika
Õppeaine nimetus inglise k
2D Graphics for Computer Games
Õppeaine maht EAP
4.0
Kontrollivorm
arvestus
2021/2022 kevadsemestri õppejõud
õppejõud on määramata
2022/2023 sügissemestri õppejõud
õppejõud on määramata
Õppeaine eesmärgid
2D vektor- ning rastergraafika loomise ning töötlemise oskuste omandamine. 2D mängu graafiliste elementide loomine.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Sissejuhatus vektorgraafikasse, põhitööriistad ja kujundid. Keerulisemad kujundid ja jooned, kompositsiooni alused. Tekstid ja šriftid. Vektorgraafilised efektid. Värvimudelid, -efektid ja –kompositsioon. Mõõtjooned, -kavad ja tehnilised joonised. Sissejuhatus rastergraafikasse, põhitööriistad ja operatsioonid. Kihid ja selekteerimine. Maskid. Värviteisendused ja kihi režiimid. Rastergraafilised efektid ja veebigraafika. Vektor- ja rastergraafika kombineerimine.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- oskab luua vektorgraafilisi jooniseid;
- oskab töödelda rastergraafilisi pilte;
- oskab integreerida raster- ja vektorgraafikat;
- oskab valida sobivaid töövahendid;
- orienteerub arvutigraafika terminoloogias;
- suudab visualiseerida ideid.
Õppejõud
Asian Hô
space