Usalduse aspektid infotehnoloogias (IFI7312.DT)
space
Õppeaine kood
IFI7312.DT
vana ainekood
Õppeaine nimetus eesti k
Usalduse aspektid infotehnoloogias
Õppeaine nimetus inglise k
Trust in Computing
Õppeaine maht EAP
4.0
Kontrollivorm
arvestus
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Kursus annab ülevaate usalduse olulisusest inimese ja arvutite vahelises interaktsioonis. Kursusel käsitletakse sotsio-tehnilist mudelit ning erinevaid teooriaid, et mõista mitmesuguseid faktoreid, mis mõjutavad usaldust. Kursuse eesmärgiks on tutvustada erinevaid tööriistu, mille abil mõista usalduse dünaamilist loomust.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Kursusel õpitakse erinevaid teooriaid usaldusest ning selle erinevatest koostisosadest.

Kursus koosneb kolmest osast:
1) Usalduse põhiolemus- kuidas akadeemilised distsipliinid näevad ja kirjeldavad usaldust
2) Uuringud usaldusest- olulisemad tähelepanekud sotsio-tehnilisest perspektiivist
3) Rakendamine- Pilguheit kasutatavatele praktikatele pidades silmas inimese ja arvutite vahelist interaktsiooni
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- oskab mõista inimeste ja turvaliste arvutisüsteemide vahelisi seoseid;
- mõistab usalduse rolli inimese ja arvuti interaktsioonis sotsio-tehnilises perspektiivis;
- kirjeldab ja selgitab usalduse erinevaid sotsio-tehnilise mudeli komponente;
- orienteerub mitmetes teooriates, mis on seotud usalduse sotsio-tehnilise mudeliga.
Õppejõud
Sonia Sousa
space