Õpimängude sisu adaptatsiooni mõjutegurid (IFI7307.DT)
space
Õppeaine kood
IFI7307.DT
vana ainekood
Õppeaine nimetus eesti k
Õpimängude sisu adaptatsiooni mõjutegurid
Õppeaine nimetus inglise k
Learning Games Content Adaptation Parameters
Õppeaine maht EAP
4.0
Kontrollivorm
eksam
2021/2022 kevadsemestri õppejõud
õppejõud on määramata
2022/2023 sügissemestri õppejõud
õppejõud on määramata
Õppeaine eesmärgid
Anda süstemaatiline ülevaade tunnetusprotsesside ja motivatsioonilis-emotsionaalsete protsesside arengust, nende omavahelistest seostest, seaduspäradest ja eripäradest arengukeskkonnaga seostatult.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Kursusel käsitletakse arengu perspektiivist (vähemalt) järgmisi teemasid:
- taju,
- tähelepanu,
- mälu,
- mõtlemine,
- mõiste areng,
- eksekutiivsed funktsioonid ja eneseregulatsioon,
- emotsioonid ja emotsioonide reguleerimine
- kasutajad erivajadustega (taju, tunnetuse või emotsionaalse seisund)
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- omab ülevaadet tunnetusprotsesside, mõistete struktuuri, eneseregulatsiooni ja emotsioonide regulatsiooni arengust;
- oskab kasutada neid teadmisi uute rakenduste, sealhulgas digitaalsete mängude loomisel (näiteks, sisu kohandamine).
Õppejõud
Triinu Jesmin
space