Taju ja tähelepanu digitaalses meedias (IFI7304.DT)
space
Õppeaine kood
IFI7304.DT
vana ainekood
Õppeaine nimetus eesti k
Taju ja tähelepanu digitaalses meedias
Õppeaine nimetus inglise k
Perception and Attention in Digital Media
Õppeaine maht EAP
4.0
Kontrollivorm
eksam
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Värskendada ja süvendada õpilaste teadmisi inimese sensoorsetest süsteemidest: multisensoorne taju (visuaalne, kuulmis, taktiilne, jt) ja inimese tähelepanu põhimõtted. Anda õpilastele ülesannete kaudu võimalus neid teadmisi rakendada: analüüsida ning vormida meedia ja digitaalsete mängude poolt pakutavaid multimodaalseid kogemusi.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Kursuse temaatika tegeleb (aga pole piiratud) järgmiste teemadega:
- Visuaalne taju
- Kuulmistaju
- Taktiilne taju ja propriotseptiivne taju
- Muud tajud (haistmine, kinesteetika)
- Kujutlus ja individuaalse taju erinevused
- Isikut ümbritsev ruum
- Tegevuse ja taju vahelised seosed
- Sensoorne substitutsioon
- Modaalsusülene taju
- Tähelepanu (valikuline/jagatud, ruumiline/ajaline)
- Tähelepanematusepimedus
- Täiendamise effektid gestalt põhimõtetes
- Ülalt alla ja alt üles protsessid
- Asukoha illusioon (olemasolu), keha illusioon ja täiendus (kehaväline kogemus)
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- tunnevad taju ja tähelepanu põhiprintsiipe;
- oskavad kasutada neid teadmisi juba loodud HCI rakenduste analüüsimiseks;
- oskavad kasutada neid teadmisi uute rakenduste, sealhulgas digitaalsete mängude loomisel.
Õppejõud
Mati Mõttus
space