Tunnetus ja emotsioon digitaalses meedias (IFI7305.DT)
space
Õppeaine kood
IFI7305.DT
vana ainekood
Õppeaine nimetus eesti k
Tunnetus ja emotsioon digitaalses meedias
Õppeaine nimetus inglise k
Cognition and Emotion of Digital Media
Õppeaine maht EAP
4.0
Kontrollivorm
eksam
2021/2022 kevadsemestri õppejõud
õppejõud on määramata
2022/2023 sügissemestri õppejõud
õppejõud on määramata
Õppeaine eesmärgid
Kursuse eesmärk on sissejuhatavate algteadmiste andmine inimese tunnetuslikest ja emotsionaalsetest protsessidest. Anda õpilastele ülesannete kaudu võimalus neid teadmisi rakendada: analüüsida ning vormida meedia ja digitaalsete mängude poolt pakutavaid multimodaalseid kogemusi.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Kursuse temaatika tegeleb (aga pole piiratud) järgmiste teemadega:
- Ruumiline tunnetus
- Semantiline tunnetus
- Mälu
- Emotsiooniteooriad
- Põhiemotsioonid, complekssed emotsioonid, valu
- Emotsionaalsete protsesside neurofüsioloogilised alused
- Emotioonide esilekutsumine
- Sotsiaalne käitumine, kaastunne ja empaatia
- Emotsioon ja taju - tunnetuslikud mõjutused
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- tunneb tunnetuse ja emotsioonide põhiprintsiipe;
- oskab kasutada neid teadmisi juba loodud HCI rakenduste analüüsimiseks;
- oskab kasutada neid teadmisi uute rakenduste, sealhulgas digitaalsete mängude loomisel.
Õppejõud
Mati Mõttus
space