Füsioloogia-põhine ja afektiivne tarkvaraarendus (IFI7303.DT)
space
Õppeaine kood
IFI7303.DT
vana ainekood
Õppeaine nimetus eesti k
Füsioloogia-põhine ja afektiivne tarkvaraarendus
Õppeaine nimetus inglise k
Physiological and Affective Computing
Õppeaine maht EAP
4.0
Kontrollivorm
eksam
2021/2022 kevadsemestri õppejõud
Mati Mõttus (õpetamise keel: inglise keel)
2022/2023 sügissemestri õppejõud
õppejõud on määramata
Õppeaine eesmärgid
Kursuse eesmärk on anda tudengitele võimalus kasutada füsioloogia-põhiseid ja affektiivseid vahendeid uute tarkvararakenduste loomiseks.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
See kursus puudutab tehnoloogiaid ja rakendusi, mis taasesitavad/tekitavad emotsionaalseid seisundeid või tajuvad ja kohalduvad kasutaja psühholoogilise seisundiga. Kursusetöö sisaldab affektiivse tarkvara rakenduse disainimist.

Kursuse jooksul käsitletavad teemad:
- Emotsioonide psühholoogia
- Emotsioonide esilekutsumine
- Emotsionaalsete ja kognitiivsete seisundite mõõtmine
- Psühhofüsioloogiliste signaalide omadused ja nende käsitlemise alused
- Affektiivne ajapilt ja emotsionaalse kogemuse ajaline dünaamika
- Psühholoogiapõhine interaktsioon
- Implitsiitne interaktsioon
- Aju-arvuti kasutajaliides (nii aktiivne kui passiivne)
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- teab füsioloogiapõhise ja affektiivse tarkvaraarenduse põhiprintsiipe;
- oskab rakendada neid teadmisi uue tarkvara, sealhulgas digitaalsete mängude loomisel.
Õppejõud
Mati Mõttus
space