Mängude arendamine algajatele (IFI7302.DT)
space
Õppeaine kood
IFI7302.DT
vana ainekood
Õppeaine nimetus eesti k
Mängude arendamine algajatele
Õppeaine nimetus inglise k
Basics of Game Development
Õppeaine maht EAP
4.0
Kontrollivorm
arvestus
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Kursuse eesmärk on anda ülevaade mängude arenduskeskkondadest ning õpetada oskusi digitaalsete arvutimängude arendamiseks vajalikke. Kursusel osalejatele tutvustatakse põhjalikumalt ühte mänguarenduskeskkonda (näiteks Unity).
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Mänguarendusprotsess; ülevaade mänguarenduskeskkondadest;
sissejuhatus valitud arenduskeskkonda (näiteks Unity); tööaken ja töövahendid; optimaalne tööprotsess; mänguobjektide loomine; mängu objektide sidumine interaktsiooni ja väljakutsetega; 2D mängu loomine; 3D mängu loomine; animatsioonid; füüsika; kasutajaliides.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- omab ülevaadet mänguarenduskeskkondadest;
- omab põhjalikke teadmisi ja vilumusi ühe konkreetse arenduskeskkonna (näiteks Unity) kasutamiseks.
Õppejõud
Ahmed Mohamed Said Anwar Elshenawy
Lisainfo
Eeldusainena on vajalikud algteadmised programmeerimisest
space