Mängude arendamine algajatele (IFI7302.DT)
Õppeaine kood
IFI7302.DT
vana ainekood
Õppeaine nimetus eesti k
Mängude arendamine algajatele
Õppeaine nimetus inglise k
Basics of Game Development
Õppeaine maht EAP
4.0
Orienteeruv kontakttundide maht
28
Õpetamise semester
sügis
Kontrollivorm
arvestus
2019/2020 sügissemestri õppejõud
Roman Gorislavski (inglise keel) tavaline kursus
2019/2020 kevadsemestri õppejõud
õppejõud on määramata
Õppeaine eesmärgid
Kursuse eesmärk on anda ülevaade mängude arenduskeskkondadest ning õpetada oskusi digitaalsete arvutimängude arendamiseks vajalikke. Kursusel osalejatele tutvustatakse põhjalikumalt ühte mänguarenduskeskkonda (näiteks Unity).
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Mänguarendusprotsess; ülevaade mänguarenduskeskkondadest;
sissejuhatus valitud arenduskeskkonda (näiteks Unity); tööaken ja töövahendid; optimaalne tööprotsess; mänguobjektide loomine; mängu objektide sidumine interaktsiooni ja väljakutsetega; 2D mängu loomine; 3D mängu loomine; animatsioonid; füüsika; kasutajaliides.
Iseseisev töö
Individuaalsed ülesanded: 3D mängumaailm; interaktiivsed mänguobjektid; 2D mäng; 3D mäng; loominguline projekt.
Õppeaine õpiväljundid
Kursuse läbinud tudengid:
- omavad ülevaadet mänguarenduskeskkondadest;
- omavad põhjalikke teadmisi ja vilumusi ühe konkreetse arenduskeskkonna (näiteks Unity) kasutamiseks.
Hindamismeetodid
Arvestuse tulemus moodustub jooksvate ülesannete koondtulemusest. Arvestuse saamiseks tuleb osaleda vähemalt 75% töötubadest ning esitada õigeaegselt ning piisava kvaliteediga vähemalt 75% individuaalsetest ülesannetest.

Õppetöö vormiks on arvuti töötuba ja iseseisvad arendusülesanded.
Õppejõud
Martin Sillaots
Kohustuslik kirjandus
Avaldatakse Google Classroomis.
Lisainfo
Eeldusainena on vajalikud algteadmised programmeerimisest
Asenduskirjandus
Kursust pole võimalik läbida asenduskirjanduse alusel