Õpianalüütika (IFI7210.DT)
space
Õppeaine kood
IFI7210.DT
vana ainekood
Õppeaine nimetus eesti k
Õpianalüütika
Õppeaine nimetus inglise k
Learning Analytics
Õppeaine maht EAP
4.0
Kontrollivorm
arvestus
2022/2023 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2022/2023 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Kursuse eesmärk on: tutvustada õpianalüütikat ja kaasnevaid mõisteid, rakendamisvaldkondi ning uurimissuundi; arendada õppijate oskusi õpianalüütika rakendamisel – erinevat tüüpi õpianalüütiliste süsteemide kavandamisel ja rakendamisel uurimisküsimustele vastuste saamiseks, andmekogumisel ja andmete korrastamisel, analüüsimisel ja interpreteerimisel.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Kursus annab ülevaate õpianalüütika kui uurimissuuna viimastest trendidest ja rakendustest koolis, kõrgkoolis, mitteformaalses õppes ja tööpaiga õppe kontekstis. Õppijad tutvuvad praktilistes harjutustes õpianalüütika andmekogumise, andmete visualiseerimise ja interpreteerimise metoodikatega. Õppijad saavad uurida mõningaid vahendeid, millel on õpianalüütika rakendamise võimalused või potensiaalsed lisavajadused.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- teab õpianalüütika mõistet ning tunneb lihtsamaid õpianalüütika võimalusi õpitegevuste juhtimiseks;
- oskab püstitada õpianalüütika kasutamisega lahendatavaid uurimisküsimusi;
- oskab õpianalüütikat praktikas kasutada erinevat tüüpi info kogumisel, analüüsimisel ja interpreteerimisel.
Õppejõud
Kairit Tammets
Lisainfo
Arvestuse saamise eelduseks on osalemine praktikumide rühmatöödes.
Kõik ülesanded peavad olema sooritatud kontaktpäeval praktikumides ning tagasivaatavalt reflekteeritakse õpitut oma blogis

Jooksev info kursuse korralduse kohta õpikeskkonnas
ifi7060.wordpress.com
space