Õpianalüütika (IFI7210.DT)
space
Õppeaine kood
IFI7210.DT
vana ainekood
Õppeaine nimetus eesti k
Õpianalüütika
Õppeaine nimetus inglise k
Learning Analytics
Õppeaine maht EAP
4.0
Kontrollivorm
arvestus
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Kursuse eesmärk on: tutvustada õpianalüütikat ja kaasnevaid mõisteid, rakendamisvaldkondi ning uurimissuundi; arendada õppijate oskusi õpianalüütika rakendamisel – erinevat tüüpi õpianalüütiliste süsteemide kavandamisel ja rakendamisel uurimisküsimustele vastuste saamiseks, andmekogumisel ja haridusandmete korrastamisel, analüüsimisel ja interpreteerimisel.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Kursus annab ülevaate õpianalüütika kui uurimissuuna viimastest trendidest ja rakendustest koolis, kõrgkoolis, mitteformaalses õppes ja tööpaiga õppe kontekstis. Õppijad tutvuvad praktilistes harjutustes õpianalüütika andmekogumise, analüüsimise ja andmete visualiseerimisega.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- on teadlik õpianalüütika teoreetilise aluspõhja olulisusest ja oskab neid teadmisi kasutada tõhusate õpianalüütika vahendite kavandamiseks;
- hindab sidusrühmade vaatenurki ja sisendit ning oskab neid tõlkida asjakohasteks küsimusteks ja tagasiside ahelateks;
- analüüsib, tõlgendab ja visualiseerib lihtsaid õpianalüütika andmestikke.
Õppejõud
Kairit Tammets
Lisainfo

space