Õpianalüütika (IFI7210.DT)
Õppeaine kood
IFI7210.DT
vana ainekood
Õppeaine nimetus eesti k
Õpianalüütika
Õppeaine nimetus inglise k
Learning Analytics
Õppeaine maht EAP
4.0
Orienteeruv kontakttundide maht
16
Õpetamise semester
sügis
Kontrollivorm
arvestus
2019/2020 sügissemestri õppejõud
Kairit Tammets (eesti keel) e-toega kursus
2019/2020 kevadsemestri õppejõud
õppejõud on määramata
Õppeaine eesmärgid
Kursuse eesmärk on: tutvustada õpianalüütikat ja kaasnevaid mõisteid, rakendamisvaldkondi ning uurimissuundi; arendada õppijate oskusi õpianalüütika rakendamisel – erinevat tüüpi õpianalüütiliste süsteemide kavandamisel ja rakendamisel uurimisküsimustele vastuste saamiseks, andmekogumisel ja andmete korrastamisel, analüüsimisel ja interpreteerimisel.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Kursus annab ülevaate õpianalüütika kui uurimissuuna viimastest trendidest ja rakendustest koolis, kõrgkoolis, mitteformaalses õppes ja tööpaiga õppe kontekstis. Õppijad tutvuvad praktilistes harjutustes õpianalüütika andmekogumise, andmete visualiseerimise ja interpreteerimise metoodikatega. Õppijad saavad uurida mõningaid vahendeid, millel on õpianalüütika rakendamise võimalused või potensiaalsed lisavajadused.
Iseseisev töö
Rühmatöö praktikumiharjutused sooritatakse kontaktpäeval ja reflekteeritakse tagasivaatavalt õpitut oma blogis:
Praktikum 1: Õpianalüütika väljakutsed: tagasisidestamine ja õpiandmete mõtestamine õpitegevuse käigus.
Praktikum 2: Organisatsioonile õpianalüütika poliitika raamistiku planeerimine.
Praktikum 3: Sotsiaalse võrgustiku andmete kasutamine Gephiga ja visualiseeritud andmete analüüs ja järelduste tegemine. Sotsiaalse võrgustiku visualiseerimine õppimise toetajana.
Praktikum 4: Õpianalüütilise süsteemi kavandamine. Õpianalüütiline süsteem tuleviku õppimise toetajana
Õppeaine õpiväljundid
a) teab õpianalüütika mõistet ning tunneb lihtsamaid õpianalüütika võimalusi õpitegevuste juhtimiseks;
b) oskab püstitada õpianalüütika kasutamisega lahendatavaid uurimisküsimusi
c) oskab õpianalüütikat praktikas kasutada erinevat tüüpi info kogumisel, analüüsimisel ja interpreteerimisel;
Hindamismeetodid
Arvestuse saamise eelduseks on osalemine praktikumide rühmatöödes.
Praktikumide teemadel peab õppija kirjutama tagasivaatavalt reflekteerivad sissekanded personaalses blogis.
Arvestatud/Mittearvestatud tulemuse saamiseks peab üliõpilane kursuse käigus sooritama kõik praktikumid ja reflekteerima praktikumides õpitut tagasivaatavalt oma blogis
Õppejõud
Kairit Tammets
Kohustuslik kirjandus
Kursuse raamat: Lang, C., Siemens, G., Wise, A., Gaševitć, D. (2016). Handbook of learning analytics. Solar.
URL: https://solaresearch.org/wp-content/uploads/2017/05/hla17.pdf

Eestikeelne materjal õppejõu poolt loodud konspekt, mis asub kursuse blogis http://ifi7060.wordpress.com/
Lisainfo
Arvestuse saamise eelduseks on osalemine praktikumide rühmatöödes.
Kõik ülesanded peavad olema sooritatud kontaktpäeval praktikumides ning tagasivaatavalt reflekteeritakse õpitut oma blogis

Jooksev info kursuse korralduse kohta õpikeskkonnas
ifi7060.wordpress.com
Asenduskirjandus
Ainet pole võimalik läbida ainult asenduskirjanduse alusel.