Operatsioonisüsteemide paigaldus ja haldus (IFI7206.DT)
Õppeaine kood
IFI7206.DT
vana ainekood
Õppeaine nimetus eesti k
Operatsioonisüsteemide paigaldus ja haldus
Õppeaine nimetus inglise k
Installation and Maintenance of Operation Systems
Õppeaine maht EAP
4.0
Orienteeruv kontakttundide maht
18
Õpetamise semester
kevad
Kontrollivorm
arvestus
2019/2020 sügissemestri õppejõud
õppejõud on määramata
2019/2020 kevadsemestri õppejõud
õppejõud on määramata
Õppeaine eesmärgid
Aine eesmärgiks on anda ülevaade erineva operatsioonisüsteemiga arvutite ja nutiseadmete haldamise põhimõtetest ning tutvustada operatsioonisüsteemide haldusvahendeid ja nende kasutamist.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
• Windows operatsioonisüsteemid
• Linux operatsioonisüsteemid
• OS X ja iOS
• Virtualiseerimine
• Operatsioonisüsteemide paigaldamine
• Operatsioonisüsteemide seadistamine
• Elementaarsed turvaseaded
• Operatsioonisüsteemide masspaigaldus
• Operatsioonisüsteemide kaughaldus
• Kasutajakontode haldamine
• Nutiseadmete haldamine koolis
• Andmete varundamine ja taastamine
Iseseisev töö
Üliõpilane sooritab kaks iseseisvat ülesannet. Ülesannete lahenduseks on kirjalikus vormis raport. Täpsemad ülesannete kirjeldused on leitavad aineprogrammist.
Õppeaine õpiväljundid
Ainekursuse läbinu:
• oskab nimetada erinevaid operatsioonisüsteeme ning kirjeldada nende erinevusi;
• suudab iseseisvalt installeerida ja uuendada operatsioonisüsteeme;
• suudab iseseisvalt seadistada operatsioonisüsteemide komponente arvestades seejuures erinevaid võimalikke vajadusi;
• oskab nimetada, leida ning iseseisvalt kasutada operatsioonisüsteemide haldamiseks vajalikke töövahendeid;
• oskab algtasemel kasutada virtualisserimisvahendeid;
• oskab nimetada arvutite ja nutiseadmete masshaldussüsteeme ja on kursis nende kasutamisega.
• oskab kirjeldada ning rakendada elementaarseid turvameetmeid.
Hindamismeetodid
Kirjalik arvestus, valikvastustega testi kujul. Arvestusele pääsemise eelduseks on kõigi iseseisvate tööde esitamine ja sooritamine hindele „arvestatud“.

Arvestus annab 100% hindest.
Õppejõud
Tanel Toova
Kohustuslik kirjandus
Ainekonspekt
Lisainfo
Arvestusele pääsemiseks peavad olema esitatud ja hinde „arvestatud“ saanud kõik iseseisvad ülesanded.
Asenduskirjandus
Ainet pole võimalik läbida asenduskirjanduse alusel.