Digitaalse meedia sisutootmine (IFI7205.DT)
Õppeaine kood
IFI7205.DT
vana ainekood
Õppeaine nimetus eesti k
Digitaalse meedia sisutootmine
Õppeaine nimetus inglise k
Digital Media Production
Õppeaine maht EAP
4.0
Orienteeruv kontakttundide maht
16
Õpetamise semester
sügis
Kontrollivorm
eksam
2019/2020 sügissemestri õppejõud
Andrus Rinde (eesti keel) e-kursus
2019/2020 kevadsemestri õppejõud
õppejõud on määramata
Õppeaine eesmärgid
Võimaldada digitaalsete õppematerjalides kasutatavate multimeediumielementide loomiseks vajalike põhiteadmiste ja üldoskuste omandamist ning ülevaate saamist digitaalsete õppematerjalide koostamise ja levitamise tehnoloogiatest ja vahenditest.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Teemad:
Veebipõhised keskkonnad õppematerjalide koostamiseks ja jagamiseks. Multimeediumi elementide loomine digitaalsetes õppematerjalides kasutamiseks. Foto-, heli- ja videotöötluse baasoskused. Ekraanisalvestuste koostamine. Animeerimine. Fotode, esitluste, heli- ja videoklippide avaldamine veebikeskkondades, taskuhääling.
Iseseisev töö
Iseseisva tööna tuleb üliõpilastel koostada meediaklippe ja neid veebikeskkondades avaldada.
Iseseisvad tööd:
5 tööd (fototöötlus, helitöötlus, videotöötlus, animatsioon, kombineeritud ülesanne).
Konsultatsioon kontaktpäevadel või läbi elektrooniliste suhtlusvahendite.
Õppeaine õpiväljundid
- teab peamisi tehnoloogiaid ja vahendeid digitaalsete õppematerjalide koostamiseks ja levitamiseks
- oskab lihtsamat pildi-, heli- ja videotöötlust, animeerimist ning fotode, heli- ja videoklippide avaldamist veebikeskkondades
Hindamismeetodid
Eksami hinne moodustub iseseisvate tööde koondtulemusel.
Hindamisele pääsemise tingimused: kõik individuaalsed tööd on tähtajaks esitatud.
Õppejõud
lektor Andrus Rinde
Kohustuslik kirjandus
Rinde, A. Digitaalse meedia sisutootmine. http://digitaalnemeedia.wordpress.com/
Rinde, A. (n.d.). Multimeediumi õppematerjale. http://www.cs.tlu.ee/~rinde/mm_materjal/
Lisainfo
Hindamisele pääsemise tingimused: kõik individuaalsed tööd on tähtajaks esitatud.

http://digitaalnemeedia.wordpress.com/
Asenduskirjandus
Ainet pole võimalik läbida ainult asenduskirjanduse alusel.