Digitaalse meedia sisutootmine (IFI7205.DT)
space
Õppeaine kood
IFI7205.DT
vana ainekood
Õppeaine nimetus eesti k
Digitaalse meedia sisutootmine
Õppeaine nimetus inglise k
Digital Media Production
Õppeaine maht EAP
4.0
Kontrollivorm
eksam
2022/2023 sügissemestri õppejõud
Andrus Rinde (õpetamise keel: eesti keel)
2022/2023 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Võimaldada digitaalsete õppematerjalides kasutatavate multimeediumielementide loomiseks vajalike põhiteadmiste ja üldoskuste omandamist ning ülevaate saamist digitaalsete õppematerjalide koostamise ja levitamise tehnoloogiatest ja vahenditest.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Teemad:
Veebipõhised keskkonnad õppematerjalide koostamiseks ja jagamiseks. Multimeediumi elementide loomine digitaalsetes õppematerjalides kasutamiseks. Foto-, heli- ja videotöötluse baasoskused. Ekraanisalvestuste koostamine. Animeerimine. Fotode, esitluste, heli- ja videoklippide avaldamine veebikeskkondades, taskuhääling.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- teab peamisi tehnoloogiaid ja vahendeid digitaalsete õppematerjalide koostamiseks ja levitamiseks;
- oskab lihtsamat pildi-, heli- ja videotöötlust, animeerimist ning fotode, heli- ja videoklippide avaldamist veebikeskkondades.
Õppejõud
lektor Andrus Rinde
Lisainfo
Hindamisele pääsemise tingimused: kõik individuaalsed tööd on tähtajaks esitatud.

http://digitaalnemeedia.wordpress.com/
space