Prototüüpide loomine (IFI7180.DT)
space
Õppeaine kood
IFI7180.DT
vana ainekood
IFI7180
Õppeaine nimetus eesti k
Prototüüpide loomine
Õppeaine nimetus inglise k
Prototyping
Õppeaine maht EAP
4.0
Kontrollivorm
arvestus
2022/2023 sügissemestri õppejõud
õppejõud on määramata
2022/2023 kevadsemestri õppejõud
õppejõud on määramata
Õppeaine eesmärgid
Kursuse eesmärk on tutvustada prototüüpide kavandamise, arendamise ja hindamise protsessi.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
• Avastuslik, eksperimentaalne ja evolutsiooniline prototüüpimine
• Horisontaalne ja vertikaalne prototüüpimine
• Madala ja kõrgsagedusega prototüüpimine
• Kavandamise mustrid
• Prototüüpimise empiirilised hindamismeetodid
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- on teadlik erinevatest prototüüpimise võimalustest;
- oskab valida erinevatest prototüüpimise meetoditest sobiva;
- on teadlik prototüüpide hindamise erinevatest võimalustest;
- oskab prototüüpe hinnata erinevate meetodite alusel;
- oskab kavandada, arendada ja hinnata prototüüpe.
Õppejõud
Vladimir Tomberg
Lisainfo
Tudengid peavad osalema 75% töötubades ja esitama kõik kursuse jooksvad ülesanded.
space