Prototüüpide loomine (IFI7180.DT)
space
Õppeaine kood
IFI7180.DT
vana ainekood
IFI7180
Õppeaine nimetus eesti k
Prototüüpide loomine
Õppeaine nimetus inglise k
Prototyping
Õppeaine maht EAP
4.0
Kontrollivorm
arvestus
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Vladimir Tomberg (õpetamise keel: inglise keel)
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Kursuse eesmärk on tutvustada prototüüpide kavandamise, arendamise ja hindamise protsessi.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
• Avastuslik, eksperimentaalne ja evolutsiooniline prototüüpimine
• Horisontaalne ja vertikaalne prototüüpimine
• Madala ja kõrgsagedusega prototüüpimine
• Kavandamise mustrid
• Prototüüpimise empiirilised hindamismeetodid
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- on teadlik erinevatest prototüüpimise võimalustest;
- oskab valida erinevatest prototüüpimise meetoditest sobiva;
- on teadlik prototüüpide hindamise erinevatest võimalustest;
- oskab prototüüpe hinnata erinevate meetodite alusel;
- oskab kavandada, arendada ja hinnata prototüüpe.
Õppejõud
Vladimir Tomberg
Lisainfo
Tudengid peavad osalema 75% töötubades ja esitama kõik kursuse jooksvad ülesanded.
space