Prototüüpide loomine (IFI7180.DT)
Õppeaine kood
IFI7180.DT
vana ainekood
IFI7180
Õppeaine nimetus eesti k
Prototüüpide loomine
Õppeaine nimetus inglise k
Prototyping
Õppeaine maht EAP
4.0
Orienteeruv kontakttundide maht
32
Õpetamise semester
sügis
Kontrollivorm
arvestus
2019/2020 kevadsemestri õppejõud
õppejõud on määramata
2020/2021 sügissemestri õppejõud
õppejõud on määramata
Õppeaine eesmärgid
Kursuse eesmärk on tutvustada prototüüpide kavandamise, arendamise ja hindamise protsessi.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
• Avastuslik, eksperimentaalne ja evolutsiooniline prototüüpimine
• Horisontaalne ja vertikaalne prototüüpimine
• Madala ja kõrgsagedusega prototüüpimine
• Kavandamise mustrid
• Prototüüpimise empiirilised hindamismeetodid
Iseseisev töö
Erinevad prototüüpimise tehnikad
Õppeaine õpiväljundid
Kursuse läbinud:
• On teadlikud erinevatest prototüüpimise võimalustest
• Oskavad valida erinevatest prototüüpimise meetoditest sobiva
• On teadlikud prototüüpide hindamise erinevatest võimalustest
• Oskavad prototüüpe hinnata erinevate meetodite alusel
• Oskavad kavandada, arendada ja hinnata prototüüpe
Hindamismeetodid
Arvestus – arvestuse raames toimub rühmatöös loodud digitaalsete prototüüpide esitlemine.
Õppejõud
Vladimir Tomberg
Lisainfo
Tudengid peavad osalema 75% töötubades ja esitama kõik kursuse jooksvad ülesanded.
Asenduskirjandus
Saul Greenberg, Sheelagh Carpendale, Nicolai Marquardt, and Bill Buxton. 2011. Sketching User Experiences: The Workbook (1st ed.). Morgan Kaufmann Publishers Inc., San Francisco, CA, USA.