Mänguteooria ja -disaini alused (IFI7179.DT)
space
Õppeaine kood
IFI7179.DT
vana ainekood
IFI7179
Õppeaine nimetus eesti k
Mänguteooria ja -disaini alused
Õppeaine nimetus inglise k
Basics of Game Theory and Design
Õppeaine maht EAP
4.0
Kontrollivorm
eksam
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Aine eesmärk on anda sissejuhatus ja terviklik, kuid pinnapealne ülevaade õpimängude temaatikast. Üliõpilased saavad ülevaate õpimängude olemusest, mängimise ja mängimisega seotud uuringutest, mängude kavandamise protsessist ja regulatsioonidest.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Kursus algab üldise sissejuhatusega mängudesse ja mängimisse. Sellele järgneb põhjalikum arutelu digitaalsetest mängudest ning nendega seotud teooriatest. Seejärel keskendutakse mängudega seotud hariduslikele paradigmadele nagu mängustamine ja digitaalsed õpimängud. Kursuse teine pool keskendub eelnevalt käsitletud teooriate rakendamisele mängude kavandamise protsessis. Kursus sisaldab mitmeid grupi- ja individuaalülesandeid ning lõppeb projektiga, mille raames tudengid esitlevad oma mänguideid.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- mõistab mängu ja õpimängu olemust;
- oskab analüüsida olemasolevaid mänge;
- omab ülevaadet mängude kavandamise üldisest protsessist.
Õppejõud
Mikhail Fiadotau
Lisainfo
Kursuse läbimiseks peavad tudengid osalema vähemalt 70% loengutel ja esitama vähemalt neli ülesannet ning lõpu projekti. Üks punkt võetakse maha ülesannete esitamisel peale tähtaega.
space