Mängu sisemise loogika disain (IFI7178.DT)
space
Õppeaine kood
IFI7178.DT
vana ainekood
IFI7178
Õppeaine nimetus eesti k
Mängu sisemise loogika disain
Õppeaine nimetus inglise k
Design of Gameplay and Core Mechanics
Õppeaine maht EAP
4.0
Kontrollivorm
arvestus
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Üliõpilased omandavad teadmised ja meetodid mängu sisemise loogika ja kaasahaaravate tegevuste kavandamiseks. Kursus annab põhjalikud teadmised ja vilumused mängu reeglite ja interaktsiooni kavandamiseks.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Käsitletavad teemad:
1. Sissejuhatus ja mängude kavandamise raamistik
2. Mängu kulg (gameplay), väljakutsed ja tegevused, teoreetilised alused, olemasolevate mängude analüüs ja disaini töötoad
3. Mängu reeglid, teooria, analüüs ja disain
4. Mängu tasemete kavandamine ja prototüüpide loomine
5. Mängu spetsifikatsiooni loomine

Esitlused:
1. Mängu kulg: väljakutsed ja tegevused
2. Mängu reeglid ja mängu tasakaalustamine
3. Tasemete loomine ja prototüüpimine

Analüütilised ülesanded:
1. Digitaalse lemmikmängu väljakutsete analüüs
2. Digitaalse lemmikmängu reeglite analüüs

Disainiülesanded:
1. Etteantud mängu väljakutsete ja tegevuste kavandamine
2. Digitaalse lemmikmängu põhjal laua või
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- oskab leida ja analüüsida mängu kaasahaaravaid elemente;
- oskab kavandada mängu ülesandeid ja tegevusi;
- oskab kavandada ja tasakaalustada mängu reegleid;
- oskab mängu sisemist loogikat prototüübi tasemel rakendada ja ning reeglite sisu teistele selgitada.
Õppejõud
Martin Sillaots
Lisainfo
Antud ainel ei ole kohustuslikku eeldusainet, kuid soovitatav on eelnevalt läbida aine IFI7179.DT - Basics of Game Theory and Design.

Arvestuse tulemus moodustub kogu kursuse käigus sooritatud jooksvate ülesannete tulemustest. Loengutel osalemine ja ülesannete õigeaegne esitamine on arvestuse nõueteks. Kohustuslik on osaleda vähemalt 70% loengutel ja koguda rohkem kui 70% punktidest ülesannete eest.
space