Uurimismeetodid inimese-arvuti interaktsioonis (IFI7176.DT)
Õppeaine kood
IFI7176.DT
vana ainekood
IFI7176
Õppeaine nimetus eesti k
Uurimismeetodid inimese-arvuti interaktsioonis
Õppeaine nimetus inglise k
Field Research Methods in HCI
Õppeaine maht EAP
4.0
Orienteeruv kontakttundide maht
21
Õpetamise semester
sügis
Kontrollivorm
eksam
2019/2020 kevadsemestri õppejõud
õppejõud on määramata
2020/2021 sügissemestri õppejõud
õppejõud on määramata
Õppeaine eesmärgid
Kursuse eesmärk on avastada ja praktiseerida uurimismeetodeid kitsendudes organisatsioonidele, võimaldades seeläbi üliõpilastel saada esmaseid kogemusi konkreetse meetodit rakendatavusest ja teostatavusest kaugemal labori teadustööst.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Ülevaade tasuvatest andmekogumise lähenemistest ja meetoditest valdkonnas. Ülevaade kontekstuaalsetest piirangutest rakendusuuringu läbiviimisel valdkonnas. Kursus koosneb seminaride seeriast semestri alguses, mil üliõpilased on oodatud aktiivselt osalema. Lisaks peab iga üliõpilane viima läbi inimese-arvuti interaktsiooni valdkonnas uurimistöö kahestes gruppides.
Iseseisev töö
Uurimisprojekt (kestus: 5 nädalat).
Õppeaine õpiväljundid
Aine lõpetanud üliõpilased:
- Oskavad teha vahet erinevat tüüpi andmekogumise meetoditel ja nende eelistest ja puudustest valdkonnas;
- Teavad põhilisi kontekstuaalseid piiranguid inimese-arvuti interaktsiooni valdkonnas;
- Oskavad vormistada uurimisküsimusi ja valida sobivad meetodeid lähtudes valdkonna piirangutest;
- Oskavad disainida lihtsamaid andmekogumise instrumente;
- Oskab efektiivselt raporteerida valdkonna uuringutulemusi
Hindamismeetodid
Individuaalsed ja grupitööd seminarides 30%.
Grupi uurimisprojekt 70%.

Tudengid peavad osalema 80% loengutel.
Tudengid peavad teostama grupi uurimisprojekti.

A - 90-100% töödest on tehtud - suurepärane: esiletoomist vääriv töö mõningate puudustega;
B- 80-90% töödest on tehtud - väga hea: üle keskmise töö, esineb väheseid vigu;
C - 70-80% töödest on tehtud - hea: üldiselt hea töö mitmete märkimisväärsete vigadega;
D- 60-70% töödest on tehtud - rahuldav: arvestatav töö, esineb märkimisväärseid vigu;
E - 50-60% töödest on tehtud - piisav: kõlblik esitus, mis vastab miinimumnõuetele
F - vähem kui 50% töödest on tehtud - läbikukkunud: esitada tuleb täiendavad tööd enne, kui kursus saab läbitud.
Õppejõud
Tobias Ley, David Lamas
Kohustuslik kirjandus
To be determined on the basis of each field research project.
Lisainfo
Tudengid peavad osalema 80% loengutel.
Tudengid peavad teostama grupi uurimisprojekti.
Asenduskirjandus
Crabtree, A. (2003). Designing collaborative systems. A
practical guide to ethnography. London: Springer.
Crabtree, A., Rouncefield, M., & Tolmie, P. (2012). Doing
design ethnography. London: Springer.
Fetterman, D. M. (2010). Ethnography. Step by step. Los
Angeles: Sage.
Holtzblatt, K., Burns Wendell, J., & Wood, S. (2005). Rapid
contextual design. A how-to guide to key techniques for usercentered
design. Amsterdam: Elsevier.
Randall, D., Harper, R., & Rouncefield, M. (2007). Fieldwork
for Design. Theory and Practice. London: Springer.
Olson, J. S., & Kellogg, W. A. (2014). Ways of Knowing in HCI. Springer, New York.
Kuniavsky, M. (2003). Observing the user experience: a practitioner's guide to user research. Morgan Kaufmann.