Inimese ja arvuti interaktsiooni aktuaalsed teemad (IFI7160.DT)
Õppeaine kood
IFI7160.DT
vana ainekood
IFI7160
Õppeaine nimetus eesti k
Inimese ja arvuti interaktsiooni aktuaalsed teemad
Õppeaine nimetus inglise k
Current Topics in Human-Computer Interaction
Õppeaine maht EAP
4.0
Orienteeruv kontakttundide maht
20
Õpetamise semester
kevad
Kontrollivorm
eksam
2019/2020 kevadsemestri õppejõud
David Jose Ribeiro Lamas (inglise keel) tavaline kursus
2020/2021 sügissemestri õppejõud
õppejõud on määramata
Õppeaine eesmärgid
Anda ülevaade inimese-arvuti interaktsiooni valdkonna hetkeseisust, kriitiliselt suunates tudengeid läbi valiku aine kirjandusest.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Kursus annab ülevaate inimese-arvuti interaktsiooni uurimistrendidest. Kursuses kasutatakse hiljuti ilmunud raamatute peatükke ning konverentsi ja ajakirja artikleid, et tekitada arusaam kuumadest teemadest, mille kallal töötab rahvusvaheline kogukond.
Iseseisev töö
Koostada kaks artikli ülevaadet vastavalt õppejõu valikule.
Kirjutada 4 lk pikkune essee, mis peaks põhinema vähemalt 3 allikal. Essee hinnatakse vastavalt mõttekäigule, sügavusele ja kasutud allikate põhjendatusele.

Kommenteerida kolme kolleegi esseed.
Õppeaine õpiväljundid
Tudengid omavad ülevaadet inimese-arvuti interaktsiooni nüüdisaegsetest teemadest.
Hindamismeetodid
Eksam.

Lõpphinne koosneb järgmistest komponentidest:
40% Kahe artikli retsensioon
50% Essee
10% Kolme essee kommenteerimine
Õppejõud
David Lamas
Kohustuslik kirjandus
Jacko, J. A. (Ed.). (2012). Human Computer Interaction Handbook: Fundamentals, Evolving Technologies, and Emerging Applications. CRC press.
Asenduskirjandus
To be discussed with the lecturer.