Erialane rakenduslik tegevus (IFI7027.DT)
Õppeaine kood
IFI7027.DT
vana ainekood
IFI7027
Õppeaine nimetus eesti k
Erialane rakenduslik tegevus
Õppeaine nimetus inglise k
Applied Activities in the Area of Specialisation
Õppeaine maht EAP
6.0
Orienteeruv kontakttundide maht
36
Õpetamise semester
kevad
Kontrollivorm
eksam
2019/2020 kevadsemestri õppejõud
õppejõud on määramata
2020/2021 sügissemestri õppejõud
õppejõud on määramata
Õppeaine eesmärgid
Kujundada üliõpilastel oskus magistriõpingute käigus saadud uute teadmiste ja oskuste rakendamiseks.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Kursuse sisuks on magistriõpingute käigus saadud uute teadmiste ja oskuste mistahes viisil rakendamine ja levitamine akadeemilises keskkonnas. Selleks võib olla näiteks: 1) õppekavakohase kursuse koostamine ja läbiviimine; 2) erialane konverentsiettekanne; 3) erialane artikkel; 4) õppematerjal mingil õppekava suhtes asjakohasel teemal.
Õppeaine õpiväljundid
Vastavalt rakendusliku tegevuse eesmärkidele ja sisule erialas praktiliste oskuste omamine.

Hindamismeetodid
Eksam. Eksam on suuline ning sellele pääsemise eeltingimuseks on õppejõule kursuse läbimisel sooritatud tegevuste kohta kirjaliku analüüsi esitamine. Näiteks kui kursuse sisuks oli konverentsiettekanne, siis kirjalik analüüs peaks sisaldama järgmisi alajaotusi (loetelu ei ole ammendav): ettekande teema valiku põhjendus, kasutatud allikmaterjalid, ettekande koostamiseks läbiviidud analüüside/uuringute kirjeldus, ettekandejärgse diskussiooni kirjeldus, saadud kogemuse analüüs (sh mis õnnestus ja mis mitte ning miks).
Õppejõud
Magistritöö juhendaja
Kohustuslik kirjandus
Määratakse juhendaja poolt, vastavalt kursuse eesmärkidele ja sisule.
Asenduskirjandus
Määratakse juhendaja poolt, vastavalt kursuse eesmärkidele ja sisule.