Infotehnoloogia töökorraldus ja haldamine (IFI7022.DT)
space
Õppeaine kood
IFI7022.DT
vana ainekood
IFI7022
Õppeaine nimetus eesti k
Infotehnoloogia töökorraldus ja haldamine
Õppeaine nimetus inglise k
IT Operations and Management
Õppeaine maht EAP
5.0
Kontrollivorm
eksam
2021/2022 kevadsemestri õppejõud
õppejõud on määramata
2022/2023 sügissemestri õppejõud
õppejõud on määramata
Õppeaine eesmärgid
Õppeaine eesmärk on maailma ja Eesti parimate praktikate tutvustamine IT organisatsiooni tööprotsesside paremaks korraldamiseks. Aine rõhuasetus on IT halduse tegevustel.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Käsitletakse erinevaid metoodikaid IT töökorralduseks (ITIL, ISO 20000, MOF, LEAN, DevOps, Kannban jt). Töökorraldust vaadeldakse strateegilises, kavandamise, ülemineku ja alalhoiu võtmes. Töökorralduslike protsesside juures selgitatakse erinevaid tegevusi ja rolle, oluline on protsesside optimeerimise oskus.
Kontakttundide arv on kokku 26 h. Sellest auditoorseid loenguid/seminare 16 h ja iseseisvat tööd 10 h.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- valdab töökorraldusega seotud põhimõisteid;
- on omandanud baasteadmised erinevatest töökorralduslikest meetoditest ja põhimõtetest;
- oskab hinnata, teostada ja optimeerida IT protsesse;
- oskab seada eesmärke ja mõõdikuid tulemuse hindamiseks.
Õppejõud
Guido Leibur
Lisainfo
Eksamile pääsemise eelduseks on hiljemalt 3 päeva enne arvestuse algust esitatud kirjalik iseseisev töö.
space