Infotehnoloogia töökorraldus ja haldamine (IFI7022.DT)
Õppeaine kood
IFI7022.DT
vana ainekood
IFI7022
Õppeaine nimetus eesti k
Infotehnoloogia töökorraldus ja haldamine
Õppeaine nimetus inglise k
IT Operations and Management
Õppeaine maht EAP
5.0
Orienteeruv kontakttundide maht
16
Õpetamise semester
sügis
Kontrollivorm
eksam
2019/2020 kevadsemestri õppejõud
õppejõud on määramata
2020/2021 sügissemestri õppejõud
õppejõud on määramata
Õppeaine eesmärgid
Õppeaine eesmärk on maailma ja Eesti parimate praktikate tutvustamine IT organisatsiooni tööprotsesside paremaks korraldamiseks. Aine rõhuasetus on IT halduse tegevustel.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Käsitletakse erinevaid metoodikaid IT töökorralduseks (ITIL, ISO 20000, MOF, LEAN, DevOps, Kannban jt). Töökorraldust vaadeldakse strateegilises, kavandamise, ülemineku ja alalhoiu võtmes. Töökorralduslike protsesside juures selgitatakse erinevaid tegevusi ja rolle, oluline on protsesside optimeerimise oskus.
Kontakttundide arv on kokku 26 h. Sellest auditoorseid loenguid/seminare 16 h ja iseseisvat tööd 10 h.
Iseseisev töö
Iseseisva töö eesmärk on vabalt valitud protsessi hindamine ja optimeerimine. Töö loetakse arvestatuks, kui üliõpilane suudab oma töös tõestada optimeeritud protsessi eeliseid võrreldes esialgsega ja kui töö vastab elementaarsetele vormistuslikele nõudmistele. Töö maht: A4 formaadis 6-10 lk trükitud teksti koos joonistega.
Õppeaine õpiväljundid
Üliõpilane valdab töökorraldusega seotud põhimõisteid.
Üliõpilane on omandanud baasteadmised erinevatest töökorralduslikest meetoditest ja põhimõtetest.
Üliõpilane oskab hinnata, teostada ja optimeerida IT protsesse. Oskab seada eesmärke ja mõõdikuid tulemuse hindamiseks.
Hindamismeetodid
Eksam 100%

Eksam on hindeline. Üliõpilase aktiivsus loengutes ja seminarides võib kuni ühe eksamipunkti võrra (näiteks A->B või B->A) mõjutada eksami tulemust.
Eksamile pääsemise eelduseks on arvestatud iseseisev kirjalik töö, mis peab olema esitatud hiljemalt 3 päeva enne arvestuse algust. Koduse töö tulemus eksami hinnet ei mõjuta.
Õppejõud
Guido Leibur
Kohustuslik kirjandus
Loengu materjalid
Lisainfo
Eksamile pääsemise eelduseks on hiljemalt 3 päeva enne arvestuse algust esitatud kirjalik iseseisev töö.
Asenduskirjandus
1. ITIL Service Operation, 2011 edition, TSO, 2011
2. ITIL Servise Design, 2011 edition, TSO, 2011
3. ITIL Service Transition, 2011 edition, TSO, 2011
4. ITIL Service Strategy, 2011 edition, TSO, 2011
5. ITIL Continual Service Improvement, 2011 edition, 2011

Ainult nimetatud materjalide omandamise alusel võib saada eksamil hinde D või E (sõltuvalt loetud materjali interpreteerimise oskusest).