Infotehnoloogia infrastruktuuri arendamine (IFI7021.DT)
space
Õppeaine kood
IFI7021.DT
vana ainekood
IFI7021
Õppeaine nimetus eesti k
Infotehnoloogia infrastruktuuri arendamine
Õppeaine nimetus inglise k
Development of Infrastructure of Information Technology
Õppeaine maht EAP
4.0
Kontrollivorm
eksam
2021/2022 kevadsemestri õppejõud
õppejõud on määramata
2022/2023 sügissemestri õppejõud
õppejõud on määramata
Õppeaine eesmärgid
Aine eesmärgiks on arendada vajalikke teadmisi organisatsiooni infotehnoloogilise infrastruktuuri kavandamisest, arendamisest ja mõjust hilisemale haldamisele, ning nende teadmiste rakendamisoskust erinevate praktikas ettetulevate olukordade lahendamisel.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Ainekursusel käsitletakse olulisemaid IT infrastruktuuri arendamise teemasid nii regulatsioonide (sh standardid ja raamistikud) kui ka konkreetsete praktiliste näidete valguses.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- oskab nimetada ning kirjeldada erinevaid IT- infrastruktuuri arendamisel kasutatavaid raamistikke, standardeid ja metoodikaid;
- suudab iseseisvalt analüüsida IT infrastruktuurilahendusi ning nendega seotud riske;
- suudab planeerida organisatsiooni IT arendustegevust sh viia läbi IT auditit ning uute rakenduste juurutamisega seotud toiminguid.
Õppejõud
Peeter Normak
Lisainfo
Eksami sooritamine toimub eksamitöö esitluse vormis; esitlus peab olema ette valmistatud kas MS Powerpoint või OO Impress abil.
space