Infotehnoloogia infrastruktuuri arendamine (IFI7021.DT)
Õppeaine kood
IFI7021.DT
vana ainekood
IFI7021
Õppeaine nimetus eesti k
Infotehnoloogia infrastruktuuri arendamine
Õppeaine nimetus inglise k
Development of Infrastructure of Information Technology
Õppeaine maht EAP
4.0
Orienteeruv kontakttundide maht
20
Õpetamise semester
sügis
Kontrollivorm
eksam
2019/2020 kevadsemestri õppejõud
õppejõud on määramata
2020/2021 sügissemestri õppejõud
õppejõud on määramata
Õppeaine eesmärgid
Aine eesmärgiks on arendada vajalikke teadmisi organisatsiooni infotehnoloogilise infrastruktuuri kavandamisest, arendamisest ja mõjust hilisemale haldamisele, ning nende teadmiste rakendamisoskust erinevate praktikas ettetulevate olukordade lahendamisel.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Ainekursusel käsitletakse olulisemaid IT infrastruktuuri arendamise teemasid nii regulatsioonide (sh standardid ja raamistikud) kui ka konkreetsete praktiliste näidete valguses.
Iseseisev töö
1) kodutööde läbiviimine loengus antud materjali alusel (30 tundi); 2) Kirjalikult ettevalmistatud grupitöö, mille raames analüüsitakse valitud IT infrastruktuuri lahendusi ning tehakse ettepanekuid nende parendamiseks. Grupitöö kantakse ette ning arutatakse läbi seminaril (54 tundi).

1) Loengus kodutööna antud ülesannete täitmine; 2) eksamitöö esitamine õigeaegselt
Õppeaine õpiväljundid
Ainekursuse läbinu:
• Oskab nimetada ning kirjeldada erinevaid IT- infrastruktuuri arendamisel kasutatavaid raamistikke, standardeid ja metoodikaid;
• Suudab iseseisvalt analüüsida IT infrastruktuurilahendusi ning nendega seotud riske;
• Suudab planeerida organisatsiooni IT arendustegevust sh viia läbi IT auditit ning uute rakenduste juurutamisega seotud toiminguid.
Hindamismeetodid
Eksam.
Eksamitööks on reeglina arendusprojektiplaani koostamine ja kaitsmine mingi ettevõtte IT infrastruktuuri analüüsil põhineva arenduse väljatöötamiseks.
Õppejõud
Peeter Normak
Kohustuslik kirjandus
Iga teema kohta läbitöötatava kirjanduse loetelu annab vastavat teemat käsitlev lektor.
Lisainfo
Eksami sooritamine toimub eksamitöö esitluse vormis; esitlus peab olema ette valmistatud kas MS Powerpoint või OO Impress abil.