Infotehnoloogia strateegiline juhtimine (IFI7013.DT)
space
Õppeaine kood
IFI7013.DT
vana ainekood
IFI7013
Õppeaine nimetus eesti k
Infotehnoloogia strateegiline juhtimine
Õppeaine nimetus inglise k
ICT Strategic Management
Õppeaine maht EAP
5.0
Kontrollivorm
eksam
2021/2022 kevadsemestri õppejõud
õppejõud on määramata
2022/2023 sügissemestri õppejõud
õppejõud on määramata
Õppeaine eesmärgid
Kursuse eesmärgiks on anda tudengitele alusteadmised ja oskused organisatsiooni infotehnoloogia strateegiliseks juhtimiseks

Õppeaine sisu lühikirjeldus
Kursus on kujundatud IT juhi kutsestandardi
(http://www.kutsekoda.ee/et/kutseregister/kutsestandardid/10443037) alusel, sidudes tervikuks teiste ainete poolt kaetavad valdkonnad ja andes õppurile baasteadmised teistes valdkondades. Aines kaetakse järgmised teemad:
• Äristrateegia ja IT seosed
• Äriplaani koostamine
• Tarkvara arhitektuur
• Tarkvaratehnika
• IT koordineerimine
• Jätkusuutlik areng
• Muudatused äris
• Riskijuhtimine
• Infoturve
• Tarnijate juhtimine
• Kvaliteedi juhtimine
• Teenustaseme juhtimine
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- suudab koostada ja esitleda organisatsiooni infotehnoloogia starteegiadokumendi;
- suudab sõnastada seosed IT juhtimise valdkondade ja organisatsiooni starteegia vahel;
- teab jätkusuutliku infotehnoloogia juhtimise põhimõtteid;
- suudab ette valmistada organisatsiooni infotehnoloogia kvaliteedi juhtimise põhimõtted;
- suudab muutustest äris tuletada vajalikud infotehnoloogilised muutused;
- suudab luua infotehnoloogia juhtimise protsessi;
- teab organisatsiooni ja infosüsteemide arhitektuuri ühendamise põhimõtteid.
Õppejõud
Andres Kütt
Lisainfo
Loengutes osalemine pole kohustuslik. Kohustuslik on osalemine grupitööde kaitsmisel.
space