Objektorienteeritud programmeerimine keeles C++ (IFI6071.DT)
space
Õppeaine kood
IFI6071.DT
vana ainekood
IFI6071
Õppeaine nimetus eesti k
Objektorienteeritud programmeerimine keeles C++
Õppeaine nimetus inglise k
Object Oriented Programming in C++
Õppeaine maht EAP
3.0
Kontrollivorm
eksam
2023/2024 sügissemestri õppejõud
Jaagup Kippar (õpetamise keel: eesti keel)
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Anda ülevaade programmeerimiskeelest C++ ning selle kui objektorienteeritud programmeerimiskeele kasutamisest tarkvaraarenduses.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Objektid tarkvaraarenduses kui reaalse maailma objektide peegeldused. Empiirilised põhireeglid objektorienteeritud lähtekoodi loomisel. Objektorienteeritud keele C++ kujunemise ajalugu ja kasutusvaldkonnad, keele struktuur. Objektide kirjeldamine C++-s - klassid. Objekti andmed ja meetodid (klassi andmed ja liikmesfunktsioonid), inline-funktsioonid. Kapseldumine. Päritavus. Polümorfism. Virtuaalsed funktsioonid. Mallid. Eksemplar. Konstruktor ja destruktor. Funktsioonide ümberlaadimine. Funktsiooni parameetrite vaikeväärtused. Vea- ja eranditöötlus, try-catch püünis. Operaatorite ümberlaadimine. Operaatorid new ja delete. C#, Java ja C++ võrdlus. Disainimustrid.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- mõistab objektorienteerituse eesmärke ja kasutusvaldkondi ning suudab C++ näitel seletada ning valmis ehitada enamiku tavalisematest objektorienteeritud programmeerimise juures ette tulevatest konstruktsioonidest ning disainimustritest.
Õppejõud
Jaagup Kippar
space