Digifotograafia alused (IFI6047.DT)
Õppeaine kood
IFI6047.DT
vana ainekood
IFI6047
Õppeaine nimetus eesti k
Digifotograafia alused
Õppeaine nimetus inglise k
Basics of Digital Photography
Õppeaine maht EAP
3.0
Orienteeruv kontakttundide maht
28
Õpetamise semester
sügis
Kontrollivorm
arvestus
2019/2020 kevadsemestri õppejõud
õppejõud on määramata
2020/2021 sügissemestri õppejõud
õppejõud on määramata
Õppeaine eesmärgid
Kujundada süsteemseid teadmisi digifotograafia alg- ja põhitõdedest, võimalustest ja vahenditest ning oskust neid loominguliselt kasutada.

Õppeaine sisu lühikirjeldus
Digitaalfotograafia kursus koosneb kolmest alateemast:
1. Digitaalfotograafia teoreetilised alused. Digitaalse kujutise olemus ja
digitaalse kujutise käsitlemisel kasutatav terminoloogia. Pildiandmete
säilitamine, pildifail, digifotode arhiveerimine.
2. Praktiline pildistamine. Kaamera, objektiivide ja muude lisaseadmete
kasutamine. Valguse ja kompositsiooni kasutamine fotograafias.
3. Fotode arvutitöötlus. Pilditöötluse põhimõtted, võimalused ja vahendid.
Sissejuhatus värvihaldusesse, lõpptulemuse vormistamise võimalused.
Teadmiste kontroll koosneb praktilise pildistamise ja pilditöötluse ülesannetest.
Igal nädalal on õpitud teadmiste kinnistamiseks iseseisev pildistamise või
pilditöötluse ülesanne, mis põhineb oma kaamera ja pilditöötlustarkvara
kasutamisoskustel. Kursuse lõpuks peaks osalejatel valmima oma praktiliste
tööde nõuetekohaselt vormistatud trükikõlbulik esitlus.
Teoreetiliste teadmiste kontroll koosneb kümnest küsimusest.
Kordamisküsimused kuuluvad iga teema materjalide juurde. Teema materjalid
on kättesaadavad alates teema toimumise nädalast.
Iseseisev töö
Iseseisvaks arvutitööks on reserveeritud arvutiklass tunniplaanis märgitud
aegadel. Alternatiiviks isikliku arvuti kasutamine (vajalik Adobe Photoshop).
Iseseisev pildistamistöö sisaldab 7 pildistamisülesannet, mille juhendid antakse
vastava teema õpetamise käigus. Kaamera olemasolu on vajalik.
Õppeaine õpiväljundid
Õpiväljundid:
Orienteerub digifotograafia valdkonnas
Valdab digitaalfotograafias kasutatavaid mõisteid
Oskab kasutada kaamerat algaja tasemel
Teab põhitõdesid valguse nägemisest ja kompositsioonist
Oskab kasutada elementaarseid pilditöötluse võtteid
Oskab vormistada fotosid lõpptulemuseks (slaidiprogramm või trükk)
Omab teadmisi digifotode failiformaatidest ja arhiveerimise põhimõtetest
Hindamismeetodid
Arvestuse kriteeriumid:
1.Praktilised pildistamisülesanded esitlusena.
Arvestuse saamiseks kontrollitakse tulemuste vastavust ülesannete juhendile ja
esitluse nõuetekohast vormistus.
2.Teooriateadmiste kontrolltöö. Arvestuseks piisav skoor on 60%.
Õppejõud
Mati Mõttus
Kohustuslik kirjandus
Isikliku kaamera kasutusjuhend
Asenduskirjandus
Digital Photography Essentials by Tom Ang 2011.
Digital Photography Step by Step by Tom Ang 2011 (tõlkeraamat eesti k.
Saadava 2012l)
Digital Photography handbook by Doug Harman 2007 (tõlkeraamat eesti k.
Saadaval 2010)