Identiteedid ja globaalsus (HIK6505.HT)
space
Õppeaine kood
HIK6505.HT
vana ainekood
HIK6505
Õppeaine nimetus eesti k
Identiteedid ja globaalsus
Õppeaine nimetus inglise k
Identities and Globality
Õppeaine maht EAP
4.0
Kontrollivorm
eksam
2022/2023 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2023/2024 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Näidata erinevate sotsioloogiliste, kultuuriuuringuliste, psühholoogiliste, semiootiliste ja sotsiaal-võrgustikuliste käsitluste võimalusi aduda erineva tasandi identiteete globaliseeruvas/globaliseerunud maailmas.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Modernse ajastu postmodernne versioon loob inimese jaoks märgilise üliküllastuse, milles toimimiseks tuleb end nii iseendaga kui ümbritsevaga suhestada. Selle protsessi üheks tulemiks on mitmikidentifikatsioon, mida antud kursuse raames püütakse süsteemselt vaadelda. kui eristajad, ühendajad ja eraldajad. Küsitletakse laia identiteetide spektrit soolistest, rahvuslikest, etnilistest, geograafilistest, kultuurilistest, poliitilistest kuni kosmopoliitsete, virtuaalsete ja küberruumilisteni välja. Eristatakse nii nende märgilist kui praktilis-toimelist mõju ja haaret ning iseloomustatakse nende kohta globaalsuses. kui nägemus. Samuti kaalutakse nende vormumise võimalikku tagasisidet globaalsuse enda dünaamilisse struktuuri.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
Teadmised identiteetide vormumisest ning tähendusest kiiresti globaliseeruva inimmaailma tingimustes.
Oskused mõista omaenda identiteeti/identiteete keset paljusid teistmoodi formeerunud identiteete, oskus suhestada ennast teiste ja maailmaga.
Õppejõud
I.Tart
space