Religioossed protsessid tänapäeva maailmas (HIK6164.HT)
space
Õppeaine kood
HIK6164.HT
vana ainekood
HIK6164
Õppeaine nimetus eesti k
Religioossed protsessid tänapäeva maailmas
Õppeaine nimetus inglise k
Religious Process in Contemporary World
Õppeaine maht EAP
5.0
Kontrollivorm
eksam
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Kursuse eesmärk on õpetada orienteeruma tänapäeva maailma religioossetes probleemides. Kursuses on põhirõhk kolmel monoteistlikul usundil (judaism, islam kristlus). Eraldi teemana vaadatakse ka Eesti religioosset olukorda.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Tänapäeva religioosne pilt; kaasaegse islami probleemid (reformliikumised; islam diasporaas; fundamentalistlikud liikumised); kaasaegse kristluse probleemid (sekulariseerumine, moderniseerumine ja religioosne pluralism; kristlik fundamentalism; uued kirikud Aasias ja Aafrikas; konfesioonidevahelised suhted; oikumeeniline liikumine); kaasaegse judaismi probleemid (reformliikumised; diasporaaolukorrast tulenevad probleemid). Uususundid. Religioonidevaheline dialoog. Religioon ja poliitika.
Iseseisev töö hõlmab kohustliku kirjanduse lugemist ja ettekannete koostamist seminarideks.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
õppija orienteerub tänapäeva religioosses pildis;
- tunneb religioonide tänapäevaseid probleeme;
-oskab analüüsida religiooni seoseid poliitika, kultuuri ja teiste inimelu valdkondadega;
-orienteerub Eesti religioosses olukorras.
Õppejõud
Jaan Lahe
space