Digitaalne kultuuriloome (HIK6087.HT)
space
Õppeaine kood
HIK6087.HT
vana ainekood
Õppeaine nimetus eesti k
Digitaalne kultuuriloome
Õppeaine nimetus inglise k
Digital Cultural Practices
Õppeaine maht EAP
6.0
Kontrollivorm
eksam
2022/2023 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2022/2023 kevadsemestri õppejõud
Piret Viires (õpetamise keel: eesti keel)
Õppeaine eesmärgid
Kursuse eesmärgiks on anda teadmisi digitaalse kultuuriloome võimalustest ja eripäradest.
Luua võimalused teadmiste omandamiseks digitaalse kirjanduse, uue meedia kunsti, arvutimängude ja virtuaalse reaalsuse ajaloolise arengu, eri liikide ja avaldumisvormide kohta.
Anda teadmised võimaluste kohta, kuidas teoreetiliselt analüüsida digitaalse kultuuriloome eri liike.
Anda oskused analüüsida seminarides ja praktikumides erinevaid digikultuuri näiteid.

Õppeaine sisu lühikirjeldus
Kursuse jooksul tutvustatakse digitaalse kultuuriloome erinevaid võimalusi ja analüüsitakse muutusi, mis on toimunud kultuuriloomes tänu arvutitehnoloogilistele arengutele. Arutletakse ka võimalike arengusuundade ja tulevikuprognooside üle.
Digitaalse kirjanduse valdkonnas käsitletakse digitaalse kirjanduse ajalugu, vaadeldakse ja analüüsitakse erinevaid hüper- ja kübertekste (sh on-line romaanid, cave-poetry), fan fiction’it, osaluskultuuri avaldumist veebipõhiste kirjandusnähtuse puhul (blogid, kirjandusportaalid, Facebook, Twitter). Tutvutakse digitaalse kirjanduse uurimise erinevate teoreetiliste võimalustega.
Uue meedia kunstipraktikate valdkonnas vaadeldakse autori rolli telekommunikatiivses ja multilokaalses kunstis, multisensoorset kunstiteost ja sünesteetilisi arenguid kujutavas kunstis, mitmekasutajapõhiseid kunsti- ja filmikeskkondi. Samuti analüüsitakse kunsti- ja teadusloomingu põimumist kaasaegses kunstis.
Arvutimängude valdkonnas käsitletakse arvutimängude, mängužanride ja mängu-uuringute ajalugu, arvutimängude uurimise viise (sh ludoloogia, narratoloogia), tutvustatakse peamisi teoreetilisi raamistikke mängude humanitaarteaduslikuks uurimiseks.
Kursuse jooksul käsitletakse ka virtuaalset reaalsust, keskendudes nähtusele nagu virtuaalsus, virtuaalreaalsus, liitreaalsus ja mängud.
Üliõpilased läbivad kursuse jooksul kaks seminari, kus analüüsitakse grupitööna digitaalse kirjanduse ja uue meedia kunsti erinevaid näiteid. Kursuse jooksul läbitakse ka virtuaalse reaalsuse praktikum.

Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- omab süsteemset ülevaadet ja laiapõhjalisi teadmisi digitaalse kultuuriloome võimalustest ja eripäradest;
- omab teadmisi digitaalse kirjanduse, uue meedia kunsti, arvutimängude ja virtuaalse reaalsuse ajaloolise arengu, eri liikide ja avaldumisvormide kohta;
- tunneb digitaalse kultuuriloome eri liikide teoreetilisi analüüsivõimalusi;
- oskab digitaalse kultuuriloome eri liike analüüsida.
Õppejõud
Piret Viires
space