Sissejuhatus digihumanitaariasse (HIK6086.HT)
space
Õppeaine kood
HIK6086.HT
vana ainekood
Õppeaine nimetus eesti k
Sissejuhatus digihumanitaariasse
Õppeaine nimetus inglise k
Introduction to Digital Humanities
Õppeaine maht EAP
6.0
Kontrollivorm
eksam
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Luua võimalused mõistevara omandamiseks digihumanitaaria
mõtestamiseks.
Luua võimalused teadmiste omandamiseks digihumanitaaria
kujunemisest ja eesmärkidest.
Luua eeldused analüütiliseks võimekuseks digihumanitaaria kriitilisel
käsitlemisel.
Luua võimalused algteadmiste kujundamiseks digihumanitaaria
olulisematest suundadest, uurimismeetoditest ja mõistetest.
Luua võimalused digihumanitaaria võtmetekstide lugemiseks ja
ühiseks arutlemiseks.
Luua võimalused praktiliste oskuste kujunemiseks digiandmebaaside
kasutamise ja digiteerimistehnoloogiate valdkonnas.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Kursus koosneb järgmistest osadest:
1. Mis on digihumanitaaria?
2. Digihumanitaaria kujunemine
3. Tekstiseminar I
4. Digihumanitaaria suunad: ajaloo uurimine
5. Digihumanitaaria suunad: kirjanduse uurimine
6. Tekstiseminar II
7. Digihumanitaaria suunad: kultuuripärandi uurimine
8. Digiandmebaasi praktikum
9. Digihumanitaaria suunad: kunstiteoste uurimine
10. Digihumanitaaria suunad: digikultuuri uurimine
11. Tekstiseminar III
12. Digiteerimise praktikum
13. Digihumanitaaria väljakutsed ja väljavaated

Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- omab süsteemset ülevaadet ja laiapõhjalisi teadmisi digihumanitaaria põhimõistetest, olulisematest uurimissuundadest, valdkonna mõningatest tähtsamatest tekstidest ja tulevikuperspektiividest;
- tunneb algtasemel peamiseid digihumanitaaria uurimismeetodeid;
- omab praktilisi alusteadmisi digiandmebaasidest ja digiteerimistehnoloogiatest.
Õppejõud
Marek Tamm
space