Prantsuskeelsete tekstide diskursuse analüüs (GRR7210.HT)
space
Õppeaine kood
GRR7210.HT
vana ainekood
Õppeaine nimetus eesti k
Prantsuskeelsete tekstide diskursuse analüüs
Õppeaine nimetus inglise k
Practical Discourse Analysis in French
Õppeaine maht EAP
6.0
Kontrollivorm
eksam
2021/2022 sügissemestri õppejõud
õppejõud on määramata
2021/2022 kevadsemestri õppejõud
Aleksandra Ljalikova (õpetamise keel: prantsuse keel)
Õppeaine eesmärgid
Luua eeldused
- prantsuskeelsetest tekstidest ja kõnest aru saamiseks ja analüüsimiseks sotsiokultuurilisest ja lingvistilisest aspektist lähtudes;
- prantsuskeelsetes tekstides ja kõnes kajastuvate ühiskondlike põhiseisukohtade ja dünaamika süstemaatiliseks käsitluseks;
- lingvistikaalaste uurimisvahendite kasutamiseks iseseisvas uurimistöös (võõrkeele õpetamine; prantsuskeelsete maade kirjandus ja kultuur);
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Eriala prantsuskeelsete tekstide ja kõne analüüsimine kvalitatiivsete ja kvantitatiivsete lingvistika-alaste uurimisvahenditega (kontentanalüüs, diskursusanalüüs).
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- suudab tajuda prantsusekeelsete tekstides ja kõnes kultuurilisi ja lingvistilisi aspekte ning esitada loogilist, seostatud ning selget analüüsi;
- suudab kriitiliselt lugeda erialaseid tekste, tajuda tähendusvarjundeid, tõlgendada ja seostada analüüsi tulemusi laiema ühiskondliku (poliitika, majandusliku, jne) ja erialase kontekstiga;
- omab teadmisi erialaste tekstide diskursuse analüüsist ja kontentanalüüsist;
- suudab ära tunda võimalusi ja vajadusel rakendada lingvistilisi uurimisvahendeid võõrkeele õpetamise alases uurimistöös.
Õppejõud
Aleksandra Ljalikova
space