Hispaania 20.sajandi kirjandus (GRR6312.HT)
space
Õppeaine kood
GRR6312.HT
vana ainekood
GRR6312
Õppeaine nimetus eesti k
Hispaania 20.sajandi kirjandus
Õppeaine nimetus inglise k
20th Century Spanish Literature
Õppeaine maht EAP
5.0
Kontrollivorm
eksam
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Luua eeldused hispaania 20. sajandi kirjanduse olulisemate perioodide ja tähtteoste süvendatud tundmiseks.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Hispaania 20. sajandi kataklüsmid kirjanduses: poliitika ja kirjandus. Realism (B. Peréz Galdós, Clarín) ja naturalism (E. Pardo Bazán, A. Palacio Valdès, V. Basco Ibáñez), 98´ põlvkond ja modernism (A. Ganivet, M. de Unamuno, R. del Valle-Inclán, Azorín, P. Baroja, J. Benavente, R. de Maeztu, R. Pérez de Ayala, Ortega y Gasset, vennad Machadod ning J.R. Jiménez, R. Gómez de la Serna jt) 1927ndate põlvkond (P. Salinas, J.Guillén, F. García Lorca, D. Alonso, V. Aleixandre, L. Cernuda, J. Bergamín, C. M. Arconada, M. Benavides jt) ja kodusõda. Sõjajärgne kirjandus: 40ndate ja 50ndate aastate romaan ja luule (C. J. Cela, C.Laforet, E. Quiroga, J. García, J. Goytisolo jt). Hilisemad arengutendentsid (M. Delibes, C. Rojas, J. A. Valente, J. Siles jt).
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- saab aru Hispaania 20. sajandi kirjanduse põhitendentsidest ja suundadest ja oskab analüüsida 20. sajandi kirjanduse diskursusi;
- oskab seostada Hispaania 20. sajandi kirjandust Itaalia ja Euroopa ajaloo ning kultuurikontekstiga.
Õppejõud
lekt. A.-L. Lehtla (MA, doktorand)
space