Praktiline eesti keel B1.1 (EKY6103.HT)
space
Õppeaine kood
EKY6103.HT
vana ainekood
Õppeaine nimetus eesti k
Praktiline eesti keel B1.1
Õppeaine nimetus inglise k
Estonian B1.1
Õppeaine maht EAP
6.0
Kontrollivorm
arvestus
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Luua eeldused keeleoskuse edenemiseks B1.1-tasemele.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Grammatika: liitsõnad, fraasid, sidesõnad, sufiksid, mineviku konditsionaal. Teemad: keelte õppimine, elulugu, muutused elus, Tallinn, ametid ja elukutsed, abistamine.

Kursus on mõeldud üliõpilastele, kelle eesti keele tase vastab A2-tasemele.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- saavutab eesti keele oskuse arengu B1.1 tasemele;
- tuleb toime sagedamates igapäevastes keelesituatsioonides.
Õppejõud
Hiie Rüütel
space