Rootsi filoloogia
space
Õppekava kood
GRR3B.HT
HTMi õppekava kood
1574
versiooni kood
GRR3B/23.HT
Instituut / kolledž
HT - Humanitaarteaduste instituut
Õppekava nimetus e.k.
Rootsi filoloogia
Õppekava nimetus i.k.
Swedish Philology
Õppetöö keel
eesti keel
Õppetase
bakalaureuseõpe
Maht (EAP)
120
Õppevaldkond
Humanitaaria ja kunstid
Õppekavagrupp
keeled ja kultuurid
Õppekavarühm
Keeleõpe
Nominaalne õppeaeg (semestrites)
6
Juurdepääsu tingimused
keskharidus või sellele vastav välisriigi kvalifikatsioon
Antavad kraadid
humanitaarteaduse bakalaureus
Õppekava õpiväljundid
- xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
- xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
- xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Kuva rohkem...
Õppekava lõpetamistingimused
120 ainepunkti, millest valdkonnaained moodustavad 20 AP, suunaained 15 AP, Kuva rohkem...
Õppekava versiooni struktuur:
Mooduli liik
EAP kokku
Üldained
0.0
Erialaained
180.0
Praktika
0.0
Kokku
180.0
space
space
space
space