Soome keel B2.1 (EKS6423.HT)
space
Õppeaine kood
EKS6423.HT
vana ainekood
Õppeaine nimetus eesti k
Soome keel B2.1
Õppeaine nimetus inglise k
Finnish B2.1
Õppeaine maht EAP
6.0
Kontrollivorm
arvestus
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Luua eeldused keelelise pädevuse omandamiseks suulises ja kirjalikus soome keeles „Euroopa keeleõppe raamdokumendi” keeleoskustasemel B2.1.; arendada soomekeelse suhtlemise oskusi mitmesugustes ühiskondliku elu situatsioonides; täiendada erialast keeleoskust ning arendada argumenteerimis- ja väitlusoskust.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Soome keele kõikide osaoskuste (kuulamine, lugemine, rääkimine, kirjutamine) integreeritud arendamine vastavalt „Euroopa keeleõppe raamdokumendi” keeleoskustaseme B2.1. nõuetele.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- on omandanud teadmised ja oskused, mis vastavad 50% ulatuses Euroopa Nõukogu keeleoskustasemele B2;
- mõistab abstraktsel või konkreetsel teemal tekstide ning lihtsama erialase mõttevahetuse põhisisu ning suudab spontaanselt ja ladusalt vestelda sama keele emakeelse kõnelejaga;
- oskab mitmetel teemadel luua selget ja üksikasjalikku teksti, selgitada oma vaatenurka ning analüüsida kõnealuse seisukoha poolt- ja vastuargumente.
Õppejõud
Lektor Maria-Magdalena Jürvetson
space