Soome keel B1.1 (EKS6421.HT)
space
Õppeaine kood
EKS6421.HT
vana ainekood
Õppeaine nimetus eesti k
Soome keel B1.1
Õppeaine nimetus inglise k
Finnish B1.1
Õppeaine maht EAP
6.0
Kontrollivorm
arvestus
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Luua eeldused keelelise pädevuse omandamiseks suulises ja kirjalikus soome keeles.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Soome keele kõikide osaoskuste (kirjutamine, rääkimine jne) integreeritud arendamine. Üliõpilaste ettevalmistamine nende erialaga seotud teemadel.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- mõistab kõike olulist tuttaval teemal, oskab koostada teksti tuttaval teemal, avaldada arvamust, selgitad a ja põhjendada oma seisukohti ja plaane.
Õppejõud
Lektor Maria-Magdalena Jürvetson
space