Soome keel A2 (EKS6412.HT)
space
Õppeaine kood
EKS6412.HT
vana ainekood
Õppeaine nimetus eesti k
Soome keel A2
Õppeaine nimetus inglise k
Finnish A2
Õppeaine maht EAP
6.0
Kontrollivorm
eksam
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Luua eeldused keelelise pädevuse omandamiseks suulises ja kirjalikus soome keeles „Euroopa keeleõppe raamdokumendi” keeleoskustasemel A2
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Soome keele kõikide osaoskuste (kuulamine, lugemine, rääkimine, kirjutamine) integreeritud arendamine vastavalt „Euroopa keeleõppe raamdokumendi” keeleoskustaseme A2 nõuetele. Iseenda, oma tegevusalade ja elukoha tutvustamine.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- mõistab ja kasutab tavalisemaid väljendeid ja lihtsamaid fraase saamaks hakkama igapäevastes suhtlussituatsioonides, saab aru lühikestest lihtsatest tekstidest;
- oskab ennast ja teisi tutvustada ning pärida elukoha, tuttavate inimeste ja asjade järele ning vastata samateemalistele küsimustele;
- suudab suhelda lihtsas keeles, kui vestluspartner räägib aeglaselt ja selgelt ning on valmis aitama.
Õppejõud
Lektor Natalja Abrosimova
space