Soome keel A1 (EKS6411.HT)
space
Õppeaine kood
EKS6411.HT
vana ainekood
Õppeaine nimetus eesti k
Soome keel A1
Õppeaine nimetus inglise k
Finnish A1
Õppeaine maht EAP
6.0
Kontrollivorm
eksam
2021/2022 sügissemestri õppejõud
õppejõud on määramata
2021/2022 kevadsemestri õppejõud
õppejõud on määramata
Õppeaine eesmärgid
Luua eeldused keelelise pädevuse omandamiseks suulises ja kirjalikus soome keeles „Euroopa keeleõppe raamdokumendi” keeleoskustasemel A1
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Soome keele kõikide osaoskuste (kuulamine, lugemine, rääkimine, kirjutamine) integreeritud arendamine vastavalt „Euroopa keeleõppe raamdokumendi” keeleoskustaseme A1 nõuetele. Iseenda, oma tegevusalade ja elukoha tutvustamine.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- mõistab ja kasutab tavalisemaid väljendeid ja lihtsamaid fraase saamaks hakkama igapäevastes suhtlussituatsioonides, saab aru lühikestest lihtsatest tekstidest;
- oskab ennast ja teisi tutvustada ning pärida elukoha, tuttavate inimeste ja asjade järele ning vastata samateemalistele küsimustele;
- suudab suhelda lihtsas keeles, kui vestluspartner räägib aeglaselt ja selgelt ning on valmis aitama.
Õppejõud
Lektor Maria-Magdalena Jürvetson
space