Soome nüüdiskultuur (EKS6314.HT)
space
Õppeaine kood
EKS6314.HT
vana ainekood
Õppeaine nimetus eesti k
Soome nüüdiskultuur
Õppeaine nimetus inglise k
Finnish Modern Culture
Õppeaine maht EAP
6.0
Kontrollivorm
eksam
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Anda ülevaade soome nüüdiskultuurist ja selle seostest soome kultuuriajaloo ja rahvusliku identiteediga, kujundada oskust analüüsida soome nüüdiskultuuri nähtusi maailmakultuuri kontekstis.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Käsitletakse soome nüüdismuusika, -filmi, -teatri, kujutava kunsti ja popkultuuri olulisemaid teoseid seostatuna soome ja maailma kultuurilooga, mõtestatakse soome nüüdiskultuuri rahvusliku identiteedi kandjana.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- omab ülevaadet soome nüüdiskultuuri tähtsamatest teostest ning nende kohast soome ja maailma kultuuriloos, oskab mõtestada neid soome rahvusliku identiteedi kandjana;
- tunneb kultuuri keskseid mõisteid ja nende sisu, soome nüüdiskultuuri norme, tavasid, mõttemaailma ja traditsioone.
Õppejõud
Välislektor Tiina Sööderman
space