Soome kirjanduse tüvitekstid (EKS6304.HT)
space
Õppeaine kood
EKS6304.HT
vana ainekood
Õppeaine nimetus eesti k
Soome kirjanduse tüvitekstid
Õppeaine nimetus inglise k
Finnish Literature
Õppeaine maht EAP
6.0
Kontrollivorm
eksam
2021/2022 sügissemestri õppejõud
õppejõud on määramata
2021/2022 kevadsemestri õppejõud
õppejõud on määramata
Õppeaine eesmärgid
Anda ülevaade soome kirjanduse tüvitekstidest ja nende autoritest ajaloolis-kultuurilises ja ühiskondlikus kontekstis ning nende tähendusest soome kultuuris ja rahvusteadvuses maailmakirjanduse ja kultuuriloo arengute taustal.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Antakse ülevaade soome kirjanduse tüvitekstidest rahvaluulest ja „Kalevalast“ tänapäevani ja nende autoritest Elias Lönnrotist Aleksis Kivist, Minna Canthist, Juhani Ahost, Maria Jotunist, Eino Leinost, Helvi Hämäläisest, Mika Waltarist ja Väinö Linnast ajaloolis-kultuurilises ja ühiskondlikus kontekstis maailmakirjanduse ja -kultuuriloo arengute taustal.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- tunneb ja mõistab soome kirjanduse traditsioone, stiile ja žanre, oskab vaadelda soome kirjanduse tüvitekste maailmakirjanduse kontekstis, tunneb kirjanduse seotust ajaloo ja erinevate kultuurivaldkondadega, suudab seostada erialateadmised laiema üldkultuurilise ja ühiskondliku kontekstiga.
Õppejõud
Välislektor Tiina Söderman
space