Soome kirjanduse tüvitekstid (EKS6304.HT)
space
Õppeaine kood
EKS6304.HT
vana ainekood
Õppeaine nimetus eesti k
Soome kirjanduse tüvitekstid
Õppeaine nimetus inglise k
Finnish Literature
Õppeaine maht EAP
6.0
Kontrollivorm
eksam
2023/2024 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Anda ülevaade soome kirjanduse tüvitekstidest ja nende autoritest ajaloolis-kultuurilises ja ühiskondlikus kontekstis ning nende tähendusest soome kultuuris ja rahvusteadvuses maailmakirjanduse ja kultuuriloo arengute taustal.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Antakse ülevaade soome kirjanduse tüvitekstidest rahvaluulest ja „Kalevalast“ tänapäevani ja nende autoritest Elias Lönnrotist Aleksis Kivist, Minna Canthist, Juhani Ahost, Maria Jotunist, Eino Leinost, Helvi Hämäläisest, Mika Waltarist ja Väinö Linnast ajaloolis-kultuurilises ja ühiskondlikus kontekstis maailmakirjanduse ja -kultuuriloo arengute taustal.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- tunneb ja mõistab soome kirjanduse traditsioone, stiile ja žanre, oskab vaadelda soome kirjanduse tüvitekste maailmakirjanduse kontekstis, tunneb kirjanduse seotust ajaloo ja erinevate kultuurivaldkondadega, suudab seostada erialateadmised laiema üldkultuurilise ja ühiskondliku kontekstiga.
Õppejõud
Välislektor Tiina Söderman
space