Soome ühiskonna kujunemine ja tänapäev (EKS6303.HT)
space
Õppeaine kood
EKS6303.HT
vana ainekood
Õppeaine nimetus eesti k
Soome ühiskonna kujunemine ja tänapäev
Õppeaine nimetus inglise k
Finnish Society
Õppeaine maht EAP
6.0
Kontrollivorm
eksam
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Anda ülevaade Soome ühiskonna kujunemise murrangulistest sündmustest, tänapäeva poliitilisest, majanduslikust ja tehnoloogilisest arengust ning kultuuriloo etappidest; luua eeldused Soome ühiskonna ühiskondlik-poliitiliste protsesside mõistmiseks.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Antakse ülevaade Soome ajaloo tähtsaimatest sündmustest ja arenguetappidest, pöörates tähelepanu autonoomse ja iseseisva Soome kujunemisele,
Soome ühiskonnale enne ja pärast II maailmasõda; tutvustatakse Soome kombestikku ja tähtpäevade pühitsemist (jõulud, lihavõtted, perekondlikud sündmused, rahvuslikud tähtpäevad), Soome vanu (soomerootslased, saamid, romad, juudid jt) ja uusi vähemusi; käsitletakse uuemate poliitiliste, majanduslike ja tehnoloogiliste arengute ning immigratsiooni mõju Soome ühiskonnale; tutvutakse Soome institutsioonidega Eestis (Soome Suursaatkond, Soome Instituut, Tallinna Soome Kool jt).
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- omab teadmisi Soome ühiskonna ajaloolise arengu ja tänapäeva kohta.
Õppejõud
Välislektor Tiina Söderman
space