Soome ühiskonna kujunemine ja tänapäev (EKS6303.HT)
space
Õppeaine kood
EKS6303.HT
vana ainekood
Õppeaine nimetus eesti k
Soome ühiskonna kujunemine ja tänapäev
Õppeaine nimetus inglise k
Finnish Society
Õppeaine maht EAP
6.0
Kontrollivorm
eksam
2021/2022 sügissemestri õppejõud
õppejõud on määramata
2021/2022 kevadsemestri õppejõud
õppejõud on määramata
Õppeaine eesmärgid
Anda ülevaade Soome ühiskonna kujunemise murrangulistest sündmustest, tänapäeva poliitilisest, majanduslikust ja tehnoloogilisest arengust ning kultuuriloo etappidest; luua eeldused Soome ühiskonna ühiskondlik-poliitiliste protsesside mõistmiseks.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Antakse ülevaade Soome ajaloo tähtsaimatest sündmustest ja arenguetappidest, pöörates tähelepanu autonoomse ja iseseisva Soome kujunemisele,
Soome ühiskonnale enne ja pärast II maailmasõda; tutvustatakse Soome kombestikku ja tähtpäevade pühitsemist (jõulud, lihavõtted, perekondlikud sündmused, rahvuslikud tähtpäevad), Soome vanu (soomerootslased, saamid, romad, juudid jt) ja uusi vähemusi; käsitletakse uuemate poliitiliste, majanduslike ja tehnoloogiliste arengute ning immigratsiooni mõju Soome ühiskonnale; tutvutakse Soome institutsioonidega Eestis (Soome Suursaatkond, Soome Instituut, Tallinna Soome Kool jt).
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- omab teadmisi Soome ühiskonna ajaloolise arengu ja tänapäeva kohta.
Õppejõud
Välislektor Tiina Söderman
space