Tekst ja kultuur (EKS6302.HT)
space
Õppeaine kood
EKS6302.HT
vana ainekood
Õppeaine nimetus eesti k
Tekst ja kultuur
Õppeaine nimetus inglise k
Text and Culture
Õppeaine maht EAP
6.0
Kontrollivorm
eksam
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2024/2025 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Eelduste loomine soome keele erinevate kultuurivaldkondade ja tekstitüüpide tõlkeoskuste kujunemiseks ja sõnavara laiendamiseks, soome keelest tõlkimise oskuse arendamine.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Erinevate tekstitüüpide tõlkimine soome keelest eesti või vene keelde. Kultuurilised erinevused soome, eesti ja vene keeles, rõhuasetusega reaalidel ja ortograafilistel iseärasustele.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- oskab tõlkida kultuurierinevustega tekste soome keelest eesti või vene keelde.
Õppejõud
Kristjan Kodres
space