Eesti keel asjaajamiskeelena (EKE6023.HT)
space
Õppeaine kood
EKE6023.HT
vana ainekood
EKE6023
Õppeaine nimetus eesti k
Eesti keel asjaajamiskeelena
Õppeaine nimetus inglise k
Estonian for Administration
Õppeaine maht EAP
3.0
Kontrollivorm
eksam
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Kursuse eesmärk on õppida tundma ametisuhtluse keele eripära, saada ülevaade ametialase kirjavahetuse regulatsioonist, saada teadmised ametikirjavahetuse eripärast.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Kirjaliku ametisuhtluse keel, korrektne ja adressaati arvestav keelekasutus. Ametikiri, selle vorm ja keel, rekvisiidid. Normdokumendid. Stampkonstruktsioonid, ebasoovitav keelekasutus, bürokraatiakeel ilmingud, selge ja ühemõtteline keelekasutus. Keeleline viisakus. Elektrooniline suhtlus. Üliõpilased saavad praktilisi keelekasutussoovitusi.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
Üliõpilane iseloomustab ametikirjavahetuse eripära, valib ametisuhtluses selge ja ühemõttelise keelekasutuse. Oskab vormistada korrektseid dokumente, arvestab ametikirja adressaati. Kirjeldab ametikirja elemente, analüüsib ametiteksti ja hindab selle vastavust keelenormingutele ja asjaajamise heale tavale.
Õppejõud
MA Siiri Soidro
space