Sõnavara ajalugu (EKE6010.HT)
space
Õppeaine kood
EKE6010.HT
vana ainekood
EKE6010
Õppeaine nimetus eesti k
Sõnavara ajalugu
Õppeaine nimetus inglise k
History of Estonian Lexis
Õppeaine maht EAP
3.0
Kontrollivorm
eksam
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Anda ammendav ülevaade eesti sõnavara päritolust ja etümoloogiatöö põhimõtetest.

Õppeaine sisu lühikirjeldus
Sõnavara päritolu uurimise otstarve, etümologiseerimismeetodid. Ülevaade eesti tüvevara päritolust, eesti keele kontaktidest teiste keeltega ja eesti sõnavara uurimise ajaloost. Iseseisva töö moodustavad kodused harjutustööd.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
Üliõpilane tunneb eesti sõnavara päritolukihistisi, peamisi etümologiseerimispõhimõtteid ning oskab saadud teadmist rakendada tänapäeva eesti keele sõnavara ja Eesti kultuuriloo õpetamisel.

Õppejõud
lektor Annika Viht
space