Sissejuhatus erialasse (EKE6001.HT)
space
Õppeaine kood
EKE6001.HT
vana ainekood
EKE6001
Õppeaine nimetus eesti k
Sissejuhatus erialasse
Õppeaine nimetus inglise k
Introduction to the Area of Specialisation
Õppeaine maht EAP
4.0
Kontrollivorm
eksam
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Aine kuulub eesti filoloogia bakalaureuseõppekavva, on kavas esimesel semestril ning selle eesmärk on juhatada eriala õppima asunu sisse eesti filoloogia tegevus- ja õpetusvaldkondadesse ning eriala põhiproblemaatikasse, tutvustada Eesti filoloogiakeskusi, teadlasi ja õppejõude.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Filoloogiliste ainevaldkondade tutvustused erialaõppejõududelt. Ülevaade keele, kirjanduse ja rahvaluule uurimisest, uurimiskeskustest, olulisematest publikatsioonidest, andmekogudest. Tutvumine Eesti Keele Instituudi, Tartu Ülikooli, Eesti Kirjandusmuuseumi ja raamatukogudega. Nõudlikumate kursuste kuulamiseks vajalike teadmiste ülevaatlikustamine. Iseseisva tööna kirjutavad üliõpilased erialareferaadi ning koostavad kuulatud loengute ja külastatud keskuste kohta kursusepäeviku. Referaadi ja kursusepäeviku osalusel kujuneb eksamihinne.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
Üliõpilane orienteerub peamistes filoloogilistes ainevaldkondades, valdab edasisteks filoloogiaõpinguteks vajalikku tausta ning oskab leida erialateavet. Üliõpilane oskab kirjutada lihtsamat teadusteksti.
Õppejõud
dotsent Katre Õim
space