Skandinaavia kunst II (AIK6434.HT)
space
Õppeaine kood
AIK6434.HT
vana ainekood
AIK6434
Õppeaine nimetus eesti k
Skandinaavia kunst II
Õppeaine nimetus inglise k
Scandinavian Art II
Õppeaine maht EAP
4.0
Kontrollivorm
eksam
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Luua eeldused kunstikultuuri rolli ja arengu mõistmiseks Rootsis, Taanis, Norras ja Soomes 17.-20. saj Skandinaavia ajaloo ja ühiskonna arengu kontekstis.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Analüüsitakse kunsti rolli ja arengut Skandinaavias, tuuakse välja kontaktid ja võrdluse üleeuroopalise kunstikultuuri arenguga. Käsitletakse ka kontakte ja võrdlusmomente Eesti kunstilooga. Vaadeldakse nii kujutavat kunsti kui arhitektuuri ning kunstielu institutsionaalset arengut. Tähelepanu pööratakse kunstikultuuri arengu sidususele antud riikide ühiskondlik-poliitilise ajalooga. Kunstiteoste ja -objektide analüüsil kaasatakse tudengeid dialoogi vormis, arendades sellega nende visuaalset kirjaoskust ja pildianalüüsi võimet.Õppetöö toimub loengu vormis, lisaks eksamile koostavad tudengid ka referatiivseid töid.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
Suutlikkus orienteeruda Skandinaaviamaade kunsti arenguloos.
Suutlikkus mõista sotsiaalsete faktorite osa kunsti arengus.
Oskus analüüsida kunstitöid.
Õppejõud
Kersti Koll
space